3.3.2021 klo 13:28
Uutinen

Saako tilausravintola olla auki sulun aikana? Onko palkkaa maksettava, vaikka ovet ovat kiinni? Lue asiantuntijoiden vastaukset

Ravintolasulku askarruttaa ravintola-alan yrittäjiä. MaRa ry:n ja Suomen Yrittäjien asiantuntijat vastaavat pinnalla oleviin kysymyksiin. Suomen Yrittäjien Atte Rytkösen mukaan lomautuksista voi sopia suoraan työnantajan ja työntekijän välillä.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi on viime aikoina kuunnellut tarkalla korvalla ravintolayrittäjien palautetta liittyen ensi viikon alussa alkavaan sulkuun.

– Ravintolat menevät kiinni muilla kuin perustason alueilla. Ei ole mitään epäselvyyttä siitä, etteikö eduskunta näin päättäisi.

Osa ravintolayrittäjistä on pohtinut vaihtoehtoja, joilla toiminta olisi mahdollista pitää käynnissä myös sulun aikana.

– Jotkut ovat miettineet, saako ravintolan ulkopuolelle laittaa paikan, jonne asiakkaat vievät take away -annoksia. Jos tällainen tehdään, paikan ei ole hyvä olla ravintolaterassin vieressä. Alueella pitää antaa mahdollisuus syödä myös omia eväitä, eli ostorajoitusta ei saa olla, Aittoniemi katsoo.

Miten käy tilausravintolan?

Aittoniemen mukaan tilausravintolatoiminta on osittain mahdollista myös ravintolasulun aikana.

– Sallittua on tilan vuokraaminen yksityiseen tilaisuuteen niin, että tilaan toimitetaan tarjoilu take away -periaatteella. Samalla periaatteella kuka tahansa voi tilata ruokaa kotiinsa ja järjestää siellä yksityistilaisuuden.

Alueelliset kokoontumisrajoitukset on kuitenkin hyvä ottaa huomioon. Yksityistilaisuuksien osalta ne ovat suosituksia, yleisötapahtumien osalta kieltoja.

Tilaan voidaan toimittaa ruokaa esimerkiksi pitopalveluyrityksestä, joka valmistaa ruuat muualla ja kuljettaa ne toiseen paikkaan. Näin ollen esimerkiksi muistotilaisuuksia voi järjestää.

Sen sijaan sallittua ei ole ruokaravintolan avaaminen tilauksesta jollekin ryhmälle.

Henkilöstöravintola saa olla auki

Hallituksen linjauksen mukaan sulkutoimenpiteet eivät koske henkilöstöravintoloita. Tosin tästä käydään vielä keskustelu eduskunnassa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että asiassa toimitaan kuten viime vuoden keväällä. Näin ollen henkilöstöravintolat olisivat avoinna rajatulle ihmisjoukolle.

Monessa tapauksessa henkilöstöravintolalla on voimassa oleva sopimus lounasruokailusta alueen työnantajien kanssa. Tällöin kyseisten yritysten työntekijät saavat käyttää lounasravintolan palveluita, jos käyntejä kontrolloidaan ja jokaisella kävijällä on sopimus ruokailusta.

– Ravintolan on kontrolloitava käyntejä ja varmistuttava, että kaikki asiakkaat ovat sopimusruokailijoita, Aittoniemi sanoo.

Lomautusilmoitusajalta palkanmaksuvelvollisuus

Osa yrittäjistä on kantanut huolta siitä, pitääkö heidän maksaa työntekijöilleen palkkaa lomautusilmoitusajalta, vaikka yritys olisi määrätty suljettavaksi poikkeustilan aikana.

– Tällä hetkellä lomautusilmoitusaika on 14 päivää. Lomautusilmoitusajalta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus riippumatta siitä, onko työtä tarjolla vai ei. Lomautusilmoitusaika ja palkanmaksuvelvollisuus tulevat työsopimuslaista sekä noudatettavista työehtosopimuksista, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen selvittää.

Lomautusilmoitus- ja yt-neuvotteluaikaa lyhentäneet väliaikaiset lainsäädäntömuutokset päättyivät viime vuoden lopussa. Niitä ei ole toistaiseksi jatkettu. Sen takia nyt joudutaan noudattamaan työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa olevia ilmoitus- ja neuvotteluaikoja.

Lomautuksista voi sopia työntekijän kanssa

Rytkösen mukaan yrityksessä voidaan kuitenkin sopia lomautuksista työnantajan ja työntekijän välillä.

– Työpaikkatasolla voidaan sopia siitä, että lomautukset käynnistetään ilman lomautusilmoitusaikaa. Normaalisti lomautus on työnantajan yksipuolinen toimenpide. Työnantaja ja työntekijä saavat kuitenkin tarvittaessa sopia määräaikaisesta lomauttamisesta keskenään, jos se on työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilanteen vuoksi tarpeen.

Jos toimipaikkaa uhkaa sulkeminen lyhyellä varoitusajalla, Rytkösen mukaan on suositeltavaa keskustella asiasta avoimesti työntekijöiden kanssa.

– Pitää pyrkiä löytämään kaikkien osapuolten kannalta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja, joilla voidaan mahdollisuuksien mukaan turvata yrityksen tulevaisuus ja työpaikkojen säilyminen. Sopiminen lomautusten käynnistämisestä laissa määriteltyä ilmoitusaikaa nopeammin voi olla yksi tällainen keino.

Lomautusilmoitusajan lyhentämisestä tai määräaikaisen lomauttamisen aloittamisesta ilman erityistä ilmoitusaikaa on sovittava jokaisen työntekijän kanssa tapauskohtaisesti erikseen.

– Sopiminen on hyvä tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin selkeästi dokumentoida se, mitä on sovittu.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi