17.5.2018 klo 14:06
Uutinen

SAK selvitti uuden teknologian vaikutuksia työhön – Hyvät työolot tukevat teknologian käyttöönottoa

Kun työolojen laatu on kunnossa, on uuden teknologian käyttöönotto työpaikalla helpompaa. Työtehtävien määrää uusi teknologia ei näytä merkittävästi vähentäneen, selviää SAK:n työolobarometrista.

SAK:n kehittämän mittarin mukaisesti hyvissä työoloissa työskentelevistä SAK:laisten ammattiliittojen jäsenistä neljäsosa kokee uuden teknologian käyttöönoton pelkästään myönteiseksi ja yhdeksän prosenttia kielteiseksi. Mittarin perusteella huonoissa tai melko huonoissa työoloissa pelkästään myönteisiä kokemuksia on vain kuudella prosentilla työntekijöistä ja pelkästään kielteisiä 38 prosentilla.

Työolojen laatua mitattiin barometrissa SAK:n kehittämällä Hyvän työn mittarilla, joka mittaa työelämän perusasioita sekä työnteon sujumiseen liittyviä tekijöitä. Uutta teknologiaa koskeva osaraportti on osa SAK:n hanketta, jossa selvitetään kevään ajan tekoälyn ja muun kehittyneen teknologian käyttöönoton vaikutuksia SAK:laisten palkansaajien työhön.

Työhyvinvoinnilla ja työn tuottavuudella on selkeä yhteys

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila korostaa, että teknologian käyttöönoton onnistuminen on työpaikan omissa käsissä.

– Työpaikan työolojen laadun parantaminen lisää myönteistä suhtautumista uuteen teknologiaan. Tulos vahvistaa käsitystä, että työhyvinvoinnilla ja työn tuottavuudella on selkeä kohtalonyhteys.

Työoloilla on suurempi vaikutus uuden teknologiaan vastaanottamiseen kuin toimialalla, iällä tai sukupuolella. Nuorilla enintään 30-vuotiailla työntekijöillä on paremmat kokemukset teknologiasta kuin vanhemmilla. Miehet suhtautuvat uuteen teknologiaan naisia myönteisemmin ja teollisuudessa teknologian käyttöönotto näyttää onnistuvan paremmin kuin muilla toimialoilla.

Uudella teknologialla ei ole merkittäviä työllisyysvaikutuksia

Teknologiset muutokset ovat SAK:laisilla aloilla yleisiä. Lähes puolet (48 prosenttia) työolobarometrin vastaajista kertoi, että heidän työssään on viimeisten vuosien aikana otettu käyttöön uusi teknisiä laitteita.

Uutta teknologiaa käyttöön ottaneiden työpaikkojen työntekijöistä kolme neljännestä kertoi, ettei heille kuuluneita työtehtäviä ole siirtynyt koneiden, automaattien, robottien tai muun teknologian tehtäväksi. Vain neljällä prosentilla työntekijöistä työtehtäviä oli siirtynyt merkittävästi ja 22 prosentilla jossain määrin koneiden tehtäväksi.

Työolobarometriin haastateltiin noin 1 200 SAK:laisen ammattiliiton jäsentä.

toimitus (at) yrittajat.fi