Satakunnan Yrittäjät ja Lääkärikeskus Minerva yhteistyöhön. Kuvassa Kaisa Koskinen ja Jasperiina Mattsson Minervasta ja Markku Kivinen Satakunnan Yrittäjistä.
9.2.2023 klo 15:10
Uutinen

Satakunnan Yrittäjät ja Lääkärikeskus Minerva yhteistyöhön – Yrittäjien hyvinvointi keskiössä

Raumalla ja Eurassa toimiva, Poriin viime vuonna toimipaikan avannut Lääkärikeskus Minerva on Satakunnan Yrittäjien uusin yhteistyökumppani. Yhteistyön tavoitteena on parantaa satakuntalaisten yrittäjien ja yritysten henkilökunnan hyvinvointia ja toimintakykyä.

Yhteistyökumppanuudella halutaan auttaa yrittäjiä huolehtimaan omasta ja mahdollisen henkilökuntansa terveydestä, hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Lääkärikeskus Minervan asiakkaina on eri kokoisia yrityksiä suuryrityksistä yksinyrittäjiin.

– Lääkärikeskus Minervalla on vahva osaaminen työterveydestä ja myös pitkän ajan tuntemus satakuntalaisesta yrittäjyydestä. Nyt solmittu yhteistyökumppanuus vahvistaa yhteistyötä Satakunnan Yrittäjien kanssa. Pääsemme yhdessä edistämään tärkeitä ajankohtaisia teemoja sekä tuomaan esiin niitä asioita, jotka myös tulevaisuudessa haastavat yrittäjien jaksamista, Lääkärikeskus Minervan toimitusjohtaja Kaisa Koskinen avaa yhteistyöstä.

– Viime vuosina yrittäjillä on ollut ennenkokemattoman haastavat ajat ja yrittäjiltä on vaadittu paljon. Epävarmat tulevaisuusnäkymät eivät kuitenkaan ole vielä hälvenneet, joten jaksamiseen tulee panostaa entisestään. Me haluamme olla tukemassa yrittäjiä tällä osa-alueella, ja on hienoa, että saimme tähän yhteistyökumppaniksi pitkän linjan satakuntalaisen perheyrityksen, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen kertoo.

Yhteistyö tulee näkymään mm. Satakunnan Yrittäjien tapahtumissa, jäsenetuna ja myös asiantuntijaviestinnässä.

– On tärkeää, että yrittäjät panostavat omaan työterveyteensä, jotta jaksavat kannustaa myös omaa joukkuettaan eteenpäin. Yhteistyö luo meille hienoja mahdollisuuksia olla vielä vahvemmin mukana satakuntalaisten yritysten arjessa ja päästä tapaamaan heitä erilaisiin tapahtumiin, Porin yksikön päällikkö Jasperiina Mattsson kiittelee.

Tapahtumia ja jäsenetua markkinoidaan lisää kevään aikana, ole kuulolla!

Lisätietoja yhteistyöstä:
Markku Kivinen | toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät | 050 377 8006

Minervan toimitusjohtaja Kaisa Koskinen ja Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen ovat iloisia solmitusta yhteistyökumppanuudesta ja uskovat sen tuovan lisäarvoa satakuntalaisille yrittäjille.