4.7.2019 klo 14:23
Uutinen

Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvoja Jarkko Koskinen osaksi KEINO-osaamiskeskuksen muutosagenttien verkostoa

KEINO on verkostomainen osaamiskeskus, jonka tehtävänä on auttaa hankintayksiköitä kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamisessa. Satakuntaan vasta valittu alueellinen muutosagentti Jarkko Koskinen tuo hankintayksiköiden käyttöön koko KEINO-verkoston osaamisen, asiantuntemuksen ja työkalut.

Suomessa julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain kaikkiaan noin 35 miljardia euroa. Se on keskimäärin 16 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Yrittäjäjärjestön hankintaneuvojan tehtävänä on yhtäältä auttaa yrittäjiä osallistumaan näihin julkisiin hankintoihin ja toisaalta neuvoa hankintayksiköitä hankintojen kilpailuttamisessa.

Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvojanakin toimiva Jarkko Koskinen aloittaa KEINO-muutosagenttina elokuun alussa.

– KEINO-muutosagenttina tehtävänäni on neuvoa ja tukea Satakunnan alueen julkisia hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa. Halvin vaihtoehto ei ole aina paras, Koskinen kertoo.

Jarkko Koskinen on aktiivisesti kehittänyt Satakunnan alueen julkisia hankintoja yhteistyössä yrittäjien ja hankintayksiköiden kanssa jo kaksi vuotta. Koskisen mukaan tuotteiden ja palvelujen kestävät ja innovatiiviset hankintamallit ovat olleet osana julkisten hankkijoiden ohjelmia, mutta hankintaprosesseissa niitä ei huomioida tarpeeksi.

– On hienoa päästä vaikuttamaan alueen julkisten toimijoiden hankintojen kehitykseen ja yritysten mahdollisuuksiin vastata kestävien ja innovatiivisten hankintojen tarpeisiin. Toiminnalla on mahdollisuus edistää positiivisia ympäristövaikutuksia, saada aikaiseksi laadukkaampia julkisia palveluja ja parempaa yleistä hyvinvointia, Koskinen toteaa.

Mikä KEINO?

KEINO eli Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus on osa hallitusohjelman toteutusta. Sen toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.

KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

KEINOn päätavoitteena on lisätä kestäviä ja innovatiivisia hankintoja Suomessa. Samalla se edistää julkisen hankinnan tunnistamista ja aktiivista käyttöä johtamisen välineenä. Verkostojensa avulla KEINO auttaa hankintayksiköitä jakamaan avoimesti tietoa kokemuksistaan ja oppimaan toisiltaan.

Lue lisää KEINO-osaamiskeskuksesta >>

Lue lisää Yrittäjien hankintaneuvonnasta >>

Lisätietoja:

Jarkko Koskinen
toimitusjohtaja, aWell Care Oy
hankintaneuvoja, Satakunnan Yrittäjät ry
jarkko.koskinen(a)yrittajat.fi
040 070 9622

Kuva: Satakunnan Kansa