9.3.2020 klo 11:51
Uutinen

SOPIVAN HENKILÖN LÖYTÄMINEN ON REKRYTOINNIN SUURIN HAASTE!

TIIVISTYS

  • Pk-yritysten suurimmat haasteet henkilöstöjohtamisessa ja rekrytoinnissa liittyvät sopivan henkilön löytämiseen (56 %).
  • Erityisesti tämä korostuu kuljetuksen (68 %) ja matkailun (69 %) toimialoilla.
  • Toiseksi suurimmaksi (35 %) haasteeksi koetaan työntekijään liittyvä haasteet (esim. asenne työntekemiseen). Nämä haasteet korostuvat erityisesti kuljetuksen (45 %) ja rakentamisen (43 %) toimialoilla. Yritysten kasvuun liittyvät muutostilanteet (23 %) vaikuttavat voimakkaimmin ICT:n (32 %) ja teollisuuden (35 %) toimialoilla.

Kyselyn tulokset ovat osa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien marraskuussa 2019 toteuttamaa Yritysten kasvun suunta –kyselyä.

Kasvun suunta -kyselyyn vastasi 551 yrittäjää. Vastaajista 35 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2018 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuosille 2020 – 2021. Uutena kysymyksenä kysyttiin henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin haasteista.

Pk-yrityksissä pulaa osaajista

Kyselyn tulokset tuovat selkeästi esiin yrityksissä vallitsevan osaajapulan. Sopivan henkilön löytämisessä on haasteita. Samaan aikaan osalla hakijoista on puutteita työelämätaidoissa. Nämä ilmenevät asenteissa ja työelämän pelisääntöjen puutteellisena osaamisena.

Pk-yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Opiskeluun sisältyvät työelämäjaksot tarjoavat erinomaisen väylän omien taitojen näyttämiseen ja samalla yrittäjälle mahdollisuuden kouluttaa yritykseensä tulevia osaajia. Näihin mahdollisuuksiin nuorten kannattaa tarttua ja myös oppilaitoksissa on hyvä kiinnittää ohjeistukseen ja valmennukseen enemmän huomiota. Oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta arvostetaan yrityksissä, kannustaa järjestöpäällikkö Kirsi Anttila Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät on yrittäjän tukena henkilöstöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tälläkin hetkellä käynnissä on Kasvun Kartta -hanke, josta yrittäjä saa apua esimerkiksi henkilöstöjohtamiseen, työnantajamielikuvan rakentamiseen tai rekrytointiosaamisen kehittämiseen samoin kuin muihin erilaisiin kasvun pullonkauloihin. Lisäksi olemme juuri hakeneet uutta hanketta, joka keskittyy pelkästään Pk-yritysten henkilöstöjohtamisen tukemiseen. Yrittäjän kannatta käyttää asiantuntijan apua omiin haasteisiin, jotta osaaminen lisääntyy ja yrityksen kilpailukyky vahvistuu, tällä on vaikutusta myös työyhteisön hyvinvointiin ja jaksamiseen tiivistää toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, p. 0505277288
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, p. 0500 685 148, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Kasvun Kartta -hankkeesta kertoo projektipäällikkö Mari Viirelä, p.0505777280