17.4.2020 klo 10:31
Uutinen

Starttirahayrittäjien tilanne helpottuu – Starttiraha korvaa toimeentuloa poikkeustilanteessa ja sen keston pidennys on valmistelussa

Starttirahayrittäjille on tiedossa taloudellista helpotusta. Starttirahan enimmäiskeston pidennys on myös valmisteilla.

Huhtikuun 17. päivästä lähtien starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta johtuen voi työskennellä yrityksessään.

Hallitus hyväksyi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisen muutoksen 16.4.

Starttirahaa saava yrittäjä ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen, kuten muut yrittäjät koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilanteen aikana. Nyt toimeentulo turvataan starttirahalla, vaikka yrittäjä ei voisi tilapäisesti harjoittaa toimintaa ja yrityksessä tehtävän työn määrä olisi vähentynyt.

Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksettaisiin myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Asetus mahdollistaa starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaamisen starttirahalla laajasti yhteiskuntaan, yrityksiin ja yksilöihin vaikuttavassa poikkeuksellisessa tilanteessa, jota yrittäjä ei ole voinut ennakoida yritystoimintaa aloittaessaan.

– Tämä on erittäiän tärkeä juttu ja auttaa starttirahayrittäjiä, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Asetus tulee voimaan 17.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti. Sitä sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta. KEHA-keskus tiedottaa muutoksesta starttirahaa saaville yrittäjille.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lisäksi hallituksen esitystä starttirahan enimmäiskeston pidentämisestä.

Koronavirusepidemiasta johtuen starttirahan enimmäiskestoa on tarkoitus pidentää 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Muutoksella turvattaisiin starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen koronavirusepidemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta.

Starttirahan pidentämistä koskevan esityksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi