Tukikelpoisia ovat yritykset, joiden tilat suljettiin kokonaan tai osin. Kuva: Getty Images
3.2.2022 klo 13:59
Uutinen

Sulkemiskorvauksen haku alkanee maaliskuun lopussa – Parannettavaa jää: Ekonomisti huolestui alihankkijoiden tilanteesta

Valtiokonttori on valmis toimimaan nopeasti, kun eduskunta saa lakiesityksen käsittelyn päätökseen. Yrittäjät näkee esityksessä selviä puutteita.

Sulkemiskorvauksen haku alkaa aikaisintaan maaliskuun lopussa. Valtiokonttorin viestinnän mukaan tarkkaa haun alkamisajankohtaa ei vielä uskalleta sanoa, koska hallituksen esitys määräaikaista kustannustukea koskevasta lakimuutoksesta on menossa lähiaikoina vasta eduskunnan käsittelyyn. Sulkemiskorvaus on osa kyseistä lakimuutosta.

– Yleensä eduskunnan käsittelyssä menee kolmisen viikkoa, joten mitään varmaa aikataulua sulkemiskorvauksen haun alkamisesta ei vielä ole. Tavoitteenamme on käynnistää haku maaliskuun lopussa, Valtiokonttorin viestintäasiantuntija Eeva Holopainen kertoo.

Suomen Yrittäjät ja Valtiokonttori järjestävät kaikille avoimen ja maksuttoman tietoiskun maaliskuussa hakuun tulossa olevasta sulkemiskorvauksesta. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Holopaisen mukaan Valtiokonttori on kuitenkin valmis nopeisiin päätöksiin.

– Meillä on valmistelut käynnissä ja kaikki sen suhteen hyvällä mallilla. Aikaisempien hakujen kohdalla olemme nähneet, että vaikka lain voimaantulo olisi viivästynyt, olemme saaneet haun nopeasti käyntiin.

”Yritykset eivät ole täysin ymmärtäneet, että kyse on kahdesta eri tuesta.”

Eeva Holopainen

Sulkemiskorvaus on pitkälti samanlainen kuin viime vuoden keväällä. Senkään takia prosessi ei pitäisi Holopaisen mukaan olla hitaampi.

Vaikka sulkemiskorvaus ja kustannustuki ovat samassa laissa, niitä haetaan erikseen. Holopaisen mukaan tästä on ollut jonkin verran väärinymmärryksiä yrittäjien keskuudessa.

– Yritykset eivät ole täysin ymmärtäneet, että kyse on kahdesta eri tuesta. Sekä ministeriö että Valtiokonttori tarkentavat tätä asiaa omassa viestinnässään.

Myöhemmin keväällä haettavaksi tuleva kustannustuen kuudes kierros on tarkoitettu etupäässä niille yrityksille, joiden ei ole mahdollista saada sulkemiskorvausta. Sulkemiskorvaus vähennetään mahdollisesta kustannustuesta.

Yrittäjät: Alihankkijoilla tulisi olla oikeus korvaukseen

Suomen Yrittäjät ei ole täysin tyytyväinen lausuntokierrokselta eduskunnan käsittelyyn siirtyvään lakiesitykseen.

– Kokonaisuudessaan lakiesityksessä on vakavia puutteita yritysten tasavertaisen kohtelun näkökulmasta yli toimialojen, Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen toteaa.

Sulkemiskorvausta saavat hallituksen esityksen mukaan ne yritykset, jotka ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa viranomaisten päätöksellä.

”Kokonaisuudessaan lakiesityksessä on vakavia puutteita.”

Mika Kuismanen

– Yrityksillä ei ole ollut mitään mahdollisuutta sopeuttaa toimintaansa tai valmistautua etukäteen tällaiseen yllättävään kieltoon. Sen vuoksi kohtuullinen kompensaatio liiketoiminnan voimakkaasta rajoittamisesta tai estämisestä olisi perustellusti oltava muiden kustannusten osalta enemmän kuin ehdotettu 70 prosenttia. Esimerkiksi tapahtumatakuussa korvausprosentti oli 85 prosenttia ja sulkemiskorvauksen kohdalla tilanne on tähän verrattavissa, Kuismanen huomauttaa.

Hän näkee ehdotuksessa ongelmia muun muassa yleisötilaisuuksien osalta.

– Yleisötilaisuuden sulkemiskorvaus rajataan luonnoksessa koskemaan ainoastaan kielletyksi tulleen yleisötilaisuuden pääjärjestäjää. Tätä ei olla ehdotuksessa kyetty perustelemaan mitenkään ja rajaus johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin alihankkijoiden osalta. On perusteltua, että myös alihankkijoilla olisi oikeus sulkemiskorvaukseen tilanteissa, joissa pääjärjestäjä ei korvaa alihankkijoille peruuntuneesta yleisötilaisuudesta aiheutuneita palkka- ja joustamattomia kuluja.

Pauli Reinikainen