25.10.2017 klo 07:55
Uutinen

Suomen ensimmäiset yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkit käyttöön

Marraskuussa Suomen Yrittäjät ja Oulun ammattikorkeakoulu julkistavat Suomen ensimmäiset yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkit. Niiden avulla lisätään opetushenkilöstön tietämystä ja osaamista yrittäjyyskasvatuksesta.

Yhä useampi tekee työuransa yrittäjänä tai pienessä yrityksessä. Siksi on tärkeää, että opettajilla on hyvät valmiudet yrittäjyyskasvatukseen.

Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu on kehittänyt viisi sähköistä osaamismerkkiä, joilla on selkeät yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja kriteerit. Merkit on laadittu siten, että niiden avulla opettaja rakentaa ja kehittää omaa yrittäjyyskasvatuksen käyttöteoriaa opetusalallaan. Osaamista voi kehittää ajasta ja paikasta riippumatta. Merkeillä voi myös todentaa jo kertynyttä osaamista luotettavasti. Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat arvioivat merkkien suoritukset. Opettajaksi opiskelevat voivat sisällyttää merkit omiin opintoihinsa.

Merkit julkaistaan kolmessa vaiheessa

Ensimmäisenä merkkejä suorittavat Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankouluttajat. Jatkossa heillä on entistä laajemmat valmiudet yrittäjyyskasvatuksen huomioimiseen opetuksessaan. Tämän jälkeen merkit avataan opettajaksi opiskeleville. Kolmannessa vaiheessa merkit on saatavilla valtakunnallisesti. Jatkossa merkkejä voi suorittaa myös englanniksi.

Osa laajempaa kehitystyötä

Merkit on kehitetty osana Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia -projektia. Tällä jatketaan aiemmin käynnistynyttä yrittäjäjärjestön ja Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyötä. Opettajankouluttajat ovat muun muassa osallistuneet yhteiseen koulutuspäivään, käyneet tutustumassa Kainuun ammattiopiston yrittäjyyden oppimisympäristöön YritysAmikseen sekä olleet mukana kehittämässä merkkejä. Yhteistyöllä on lisätty ymmärrystä yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen merkityksestä ammatillisessa opettajankoulutuksessa sekä löydetty konkreettisia välineitä sen toteuttamiseen.

– Yhteinen projektimme antoi osallistavan tavan yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen ammatillisessa opettajankoulutuksessa, kertoo Kari Heiskari Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

– Eri osat ovat muodostaneet selkeän jatkumon ja kahden vuoden aikana on otettu valtava harppaus kohti opetuksen työelämälähtöisyyttä.

Suomi tarvitsee yrittäjiä ja opiskelijat tietoa yrittäjyydestä

Koulutus on toteutettu lääkintöneuvos Sakari Alhopuron tekemän miljoonan euron lahjoituksen avulla. Alhopuro teki lahjoituksen, koska hän koki, että Suomi tarvitsee nyt kipeästi uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

– Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että nuorilla on valmiudet ja halu ryhtyä yrittäjäksi. Kouluopetus on niiden luomisessa avainasemassa, Alhopuro perusteli lahjoitusta.

Valtakunnallinen hanke kestää kolme vuotta. Koko hankkeen aikana koulutukset tulevat tavoittamaan yli 7000 lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa sekä opettajien kouluttajaa eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:

lehtori Kari Heiskari, Oulun ammattikorkeakoulu, p. 040 702 4493, kari.heiskari@oamk.fi
projektipäällikkö Päivi Ojala, Suomen Yrittäjät, p. 040 582 2368, paivi.ojala@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 105 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 64 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.