27.4.2018 klo 10:56
Uutinen

Suomen Yrittäjät opastaa raksoja – Lue nämä neljä ohjetta työsulun varalle

Rakennusteollisuus RT:n toimialaliitot ovat ilmoittaneet julistavansa rakennusteollisuuteen kattavan työsulun. Työntekijöillä ei ole oikeutta palkkaan työsulun ajalta.

Työsulku alkaa ilmoituksen mukaan 10. toukokuuta. Työnantajaosapuoli pyrkii jouduttamaan lakkoilun lopettamista ja työehtosopimusneuvotteluissa sopimukseen pääsemistä. Työsulku on työnantajapuolen työtaistelutoimenpide, joka tarkoittaa sitä, että työnantaja estää työntekijöiden pääsyn töihin ja keskeyttää myös heidän palkanmaksunsa sekä julistaa työpaikan suljetuksi.

Nyt julistettuun työsulkuun osallistuvat Talonrakennusteollisuus, Rakennustuoteteollisuus, Infra, LVI-Tekniset Urakoitsijat, Pintaurakoitsijat, Kattoliitto sekä Lattia- ja seinänpäällysteliitto. Rakennusteollisuus RT ry:n laskemat rahalliset vaikutukset ovat arviolta 50 miljoonaa euroa päivässä.

Suomen Yrittäjien tekemä ohje koskee erityisesti työnantajaliiton julistaman työsulun ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden vaikutuksia järjestäytymättömän työnantajan näkökulmasta.

Rytkösen mukaan SY:n jäsenyrityksissä on todennäköistä se, että ne pyrkivät pitämään toimintansa käynnissä niin pitkään kuin vai on mahdollista.

– Yrityksen toiminta voi kuitenkin estyä, jos toiminta on riippuvaista työsulkuun kuuluvien yritysten toiminnasta.

– Mikäli työsulku vaikuttaa työsulun ulkopuolella olevan yrityksen toimintaan, yksi vaihtoehto varautua toiminnan keskeytymiseen on lomauttaminen. Yrityksen on syytä pikaisesti antaa lomautusilmoitus siltä varalta, että työsulku estäisi tai keskeyttäisi työt yrityksessä. Ilmoitus pitää antaa 14 päivää ennen lomautuksen alkua, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen kertoo.

Neljä neuvoa

1. Yrityksen oikeus osallistua työsulkuun

– Ensisijaisesti yritys voi pyrkiä pitämään työt käynnissä normaalisti. Työsulkuun osallistuminen on yritykselle vapaaehtoista. Mikäli töiden käynnissä pitäminen ei ole mahdollista ja yritys toimii työsulun piirissä olevalla alalla, on yrityksellä oikeus osallistua työsulkuun. Tällöin työnantajan on syytä ilmoittaa työntekijöille etukäteen osaltaan yhtyvänsä työsulkuun, Suomen Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen opastaa.

2. Työsulun vaikutukset työntekijöille

– Työntekijöillä ei ole oikeutta palkkaan työsulun ajalta. Mikäli työsulku kohdistuu esimerkiksi vain osaan työvuoroa, työntekijöillä on oikeus saada palkkansa siltä ajalta, minkä he ovat olleet työssä. Työsulun aikainen palkka voidaan kuukausipalkkalaisten osalta vähentää noudattaen asianomaisen työehtosopimuksen määräyksiä. Asianomaisen työehtosopimuksen määräykset voit tarkistaa tästä.

– Lisäksi esimerkiksi etukäteen työvuorolistaan merkitty vuosiloma kuluu työsulun aikana. Tältä osin työntekijä on oikeutettu vuosilomapalkkaan.

3. Lomauttaminen tai työajan lyhennysvapaiden käyttäminen vaihtoehtona

Yritykselle, joka toimii työsulun ulkopuolisella toimialalla, palkanmaksuvelvollisuus määräytyy lähtökohtaisesti siten, että työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.

– Mikäli työsulku vaikuttaa yrityksen toimintaan, yksi vaihtoehto varautua toiminnan keskeytymiseen on lomauttaminen. Tällöin yrityksen on syytä mahdollisimman pikaisesti antaa lomautusilmoitus siltä varalta, että työsulku keskeyttäisi työt yrityksessä. 14 päivää on lomautusilmoitusaika. Tässä tapauksessa lomautuksen perusteena on yrityksen toiminnan keskeytyminen rakennusalan työsulun takia, Atte Rytkönen neuvoo.

4. Työsulun vaikutukset yrityksen asiakkaisiin

– Jos työsulusta aiheutuu haittaa yrityksen toiminnalle siten, että yritys ei esimerkiksi pysty toimittamaan tuotteita tai palveluja sovitussa aikataulussa, kannattaa tästä ilmoittaa sopimuskumppaneille ja asiakkaille mahdollisimman pian.

Atte Rytkösen mukaan lähtökohtaisesti valtakunnallisesta, laajasta työtaistelusta johtuvan häiriön aiheuttama viivästys voidaan katsoa ns. ylivoimaiseksi esteeksi, josta ei tulisi seurata korvausvelvollisuutta sopimuskumppaneille. Asiaa on kuitenkin aina syytä arvioida tapauskohtaisesti.

Ohjeistus koskien työsulkua ja siitä aiheutuvia toimenpiteitä

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi