23.11.2017 klo 20:00
Uutinen

Suomen Yrittäjät pitää SAK:n väitettä lainvastaisista ohjeista todella erikoisena

Suomen Yrittäjät pitää todella erikoisena SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan väitettä, että SY ohjeistaa jäseniään lain ja sopimusten vastaisesti sopimaan palkoista paikallisesti teknologia-alalla. ”Lait säätää eduskunta eikä SAK”, sanoo Mikael Pentikäinen.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta väitti tänään SAK:n edustajistolle pitämässään ajankohtaiskatsauksessa, että ”parhaillaan Suomen Yrittäjät ohjeistavat jäseniään sopimaan palkoista paikallisesti teknologiateollisuuden alalla lain ja sopimusten vastaisesti, aivan kuin heidän vaatimuksensa lainsäädännön muutoksista olisivat tulleet todeksi.”

– Pidän Jarkko Elorannan hyökkäystä todella erikoisena. Suomessa lait säätää eduskunta eikä SAK, ja se miten me olemme ohjeistaneet järjestäytymättömiä teknologia-alan yrityksiä on lain mukaista, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Kannustan teknologia-alan työnantajaliittoihin järjestäytymättömiä yrityksiä hyödyntämään tarjolla olevia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. Nyt on historiallinen mahdollisuus sopia palkoista ja työajoista, Pentikäinen painottaa.

SAK:n Elorannan puheita ihmettelee myös Yrittäjien työmarkkinajohtaja, varatuomari Janne Makkula.

– Emme tietenkään opasta jäseniämme laittomuuksiin, toteaa Makkula.

– Kerromme jäsenillemme, millä tavalla yleissitovuutta noudattavassa yrityksessä voidaan hyödyntää palkkoja ja työaikoja koskevaa paikallista sopimista, minkä Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus tekee mahdolliseksi, Makkula sanoo.

Hänen mukaan palkoista ja osasta pekkaspäivien muuttamisesta työajaksi voidaan jatkossa sopia yrityksissä paikallisesti Teknologiateollisuuden uuden työehtosopimuksen piirissä. Paikallisesti voidaan sopia myös lomarahojen ja palvelusvuosilisien vaihtamisesta vapaiksi.

– Paikallinen sopiminen on ulotettu nyt palkkaratkaisuun. Voidaan neuvotella paikallisesti ottaen huomioon yrityksen talous, tilauskanta, työllisyystilanne ja kustannuskilpailukyky markkinoilla, Makkula listaa.

Paikallisissa neuvotteluissa on mahdollista sopia palkantarkistuksen toteutustapa, ajankohta ja suuruus.

Paikallinen sopiminen on ensisijainen vaihtoehto

Yrittäjien työmarkkinajohtaja Makkula painottaa, että paikallinen sopiminen palkankorotuksen osalta on ensisijainen vaihtoehto Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan.

Edellä esitellyt paikallisen sopimisen mahdollisuudet ovat myös järjestäytymättömien yritysten käytettävissä.

– Jos yritys noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta eli ei ole järjestäytynyt, niin työsopimuslaki antaa työntekijöille mahdollisuuden valita itselleen luottamusvaltuutetun enemmistöpäätöksin edustamaan heitä työehtoja koskevissa asioissa.

– Näin ollen lain mukaan yleissitovaa sopimusta noudattavassa yrityksessä voidaan meidän näkemyksemme mukaan sopia luottamusvaltuutetun kanssa, Makkula sanoo.

Hän toteaa myös, että jos yritys kuuluu Teknologiateollisuuteen, silloin paikallinen sopiminen tapahtuu pääluottamusmiehen kanssa.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi

Katso Teknologiateollisuuden uusi TES täältä