17.3.2020 klo 14:32
Uutinen

SY esittää kunnille yhteistyötä koronakriisistä selviytymiseen – Anssi Kujala: ”Katsotaan yhdessä siltoja kriisin yli”

Kunnat ja yritykset elävät symbioosissa. Yrittäjäjärjestö esittää, että yritysten toimintaedellytysten ja kuntien elinvoiman turvaamiseksi osapuolet tiivistävät yhteistyötä koronakriisin aikana.

Kunta on usein yrittäjän läheisin kumppani. Suomen Yrittäjät suosittaa kunnan ja paikallisyhdistyksen välille vuoropuhelua, jotta koronaviruksen vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneita yrityksiä pystytään auttamaan.

– Tämä on täysin toisenlainen tilanne kuin finanssikriisi vuonna 2008 ja iskee heti kotimarkkinoille. Siksi toimienkin pitää olla toisenlaisia ja nopeampia, varoittaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

Yhteistyön keinoina suositellaan suuntaamaan nopeasti henkilöresursseja palvelemaan yritysten neuvonnassa akuutissa kriisitilanteessa. SY, Kuntaliitto, SEKES ja Uusyrityskeskukset ilmoittivat aiemmin yhteistyöstään koronakriisin yli ja yritysten auttamiseksi.

– Ymmärrämme yrittäjäjärjestössä hyvin esimerkiksi kunnilla olevan kärjessä monet murheet ja ratkaisut peruspalveluiden osalta, mutta yritystoimintaakaan ei saa päästää romahtamaan, Kujala korostaa.

Yrittäjäjärjestö suosittaa kunnan ja paikallisyhdistyksen välille vuoropuhelua

Tavoitteena on kuntakohtaisesti päivittää arvio puolin ja toisin siitä, mikä on kunnan yritysten tila koronakriisin myötä ja miten kunta voi esimerkiksi ohjauksella ja neuvonnalla tukea yrityksiä.

– Nyt on tärkeää, että kukaan yrittäjä ei jää ongelmien kanssa yksin, vaan että yrittäjä voi luottaa siihen, että kunta ja yrittäjäyhdistys hakevat yhdessä ratkaisuja yritysten selviämiseen, Kujala toivoo.

Kujala muistuttaa, että tässä tilanteessa on nähtävä myös kulman taakse.

– Yhtään elinkelpoista yritystä ei saa kaataa tässä poikkeustilanteessa ja kaikki mahdolliset vanhat ja uudet keinot on otettava täysimääräisinä käyttöön.

– Meistä on tärkeää, että nyt kunnat ja paikalliset yrittäjäyhdistykset katsoisivat huolella erilaisia ”siltoja” tämän yli pääsemiseksi.

SY:hyn on oltu yhteydessä, ja eri osapuolet kaipaavat ohjeita ja suosituksia kuntien ja yrityksien yhteistyöstä.

Julkiset hankinnat avuksi koronakriisiin – Joustoa ja etäyhteyksien hyödyntämistä

SY suosittelee, että kunnat aikaistavat hankintojaan mahdollisuuksien mukaan tai aikaistavat laskujen suorituspäiviä.

– Sen sijaan, että sopimuksia ja sopimusehtoja purettaisiin tai peruttaisiin yrittäjien ja kuntien kannattaa etsiä sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttää joustoja.

Varatoimitusjohtaja Kujala vinkkaa myös, että hankintaneuvojilta voi tiedustella mahdollisuutta pitää etäkoulutusta yrittäjille ja hankintayksiköille.

– Kun markkinavuoropuhelutilaisuudet peruuntuvat, hankintayksiköt voivat silti lähettää asiakirjoja yrittäjille kommentoitavaksi. Markkinavuoropuhelutilaisuuksien pitäminen etäyhteyksin on myös mahdollista.

Kuva: Getty Images

toimitus (at) yrittajat.fi