Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Kuva: Getty Images
24.5.2023 klo 06:33
Uutinen

SY:n kysely: Tällaisia ongelmia yksityisillä sote-yrityksillä on hyvinvointialueiden kanssa – Maksut myöhässä, ei tietoa yhteyshenkilöstä…

Maksujen viivästymistä, ongelmia yhteydenpidossa ja sopimuksiin liittyvää epävarmuutta. Muun muassa tällaisia ongelmia on sote-alan yrityksillä ollut vuodenvaihteessa aloittaneiden hyvinvointialueiden kanssa.

Suomen Yrittäjät selvitti kyselyllä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yritysten kokemuksia uusista hyvinvointialueista. Toukokuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 379 yritystä.

Vastanneista yrityksistä kolmasosan liikevaihdosta vähintään 75 prosenttia tulee julkisen sektorin kautta.

– Siksi hyvinvointialueet voivat olla joko merkittävä kasvualusta yrityksille tai sitten negatiivisessa vaihtoehdossa monet yritykset saattavat joutua lopettamaan toimintansa, mikäli hyvinvointialueet eivät halua avata palvelutuotantoaan, sanoo johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä.

Kysyttäessä käytännön ongelmista hyvinvointialueiden kanssa 41 prosenttia vastaajista kertoi viiveistä sovituissa maksuehdoissa.

– Eri puolilta Suomea on tullut useita hälyttäviä viestejä siitä, että hyvinvointialueet eivät pidä kiinni esimerkiksi sovituista maksuehdoista, Jaskari jatkaa.

Myös Yrittäjämediat on kertonut tapauksista, joissa yrittäjät ovat joutuneet odottamaan saataviaan hyvinvointialueilta.

Lue lisää Yksinyrittäjä odotti saataviaan 23 päivää – ”En pystynyt maksamaan veroja”

Esiin nousivat myös erilaiset yhteydenpitoon liittyvät ongelmat. 40 prosentilla vastaajista oli epäselvyyksiä palvelutoiminnan yhteyshenkilön kanssa ja 33 prosentilla oli muita ongelmia yhteydenottojen kanssa. Sopimuksiin liittyvää epävarmuutta oli 31 prosentilla vastaajista.

– Epävarmuus näkyy myös siinä, että lähes puolet yrityksistä ei suunnittele uusia investointeja, Harri Jaskari sanoo.

29 prosenttia vastaajista ei ollut kohdannut ongelmia hyvinvointialueiden kanssa.

Silti tärkeä kumppani

30 prosenttia vastaajista arvioi liiketoimintamahdollisuuksiensa heikentyvän tänä vuonna hyvinvointialueiden aloittamisen myötä. 35 prosentin mielestä mahdollisuudet pysyvät ennallaan.

– Yritykset eivät anna kovinkaan hyvää arvosanaa hyvinvointialueiden alkutaipaleelle. Vain kahdeksan prosenttia vastanneista yrityksistä ennakoi, että hyvinvointialueiden perustaminen parantaa liiketoimintamahdollisuuksiaan, Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kolmannes vastaajista puolestaan ilmoitti haluavansa kasvaa ja laajentaa asiakaskuntaansa.

– Edellä mainituista ongelmista huolimatta julkinen sektori koetaan tärkeäksi yhteistyökumppaniksi, sanoo kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä.

Yli kolme neljäsosaa kyselyn vastaajista (77 prosenttia) ilmoittikin yrityksensä olevan jatkossa valmis tuottamaan palveluita hyvinvointialueelle.

Toimitus
Toimitus