Kuva: Usva Torkki 
16.3.2023 klo 15:28
Uutinen

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls toivoo pitkäjänteisyyttä tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden rahoitukseen 

Pirkanmaan edunvalvontaryhmä on julkaissut hallitusohjelmatavoitteet, joiden yhtenä keskeisenä teemana on innovaatioiden vauhdittaminen digitalisaatiota hyödyntämällä. Myös uudistuvalle teollisuudelle tulisi varmistaa mahdollisimman hyvä toimintaympäristö. Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls uskoo, että varmistamalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) vahvan roolin korkeakoulujen yhteisissä ekosysteemeissä, tavoite neljän prosentin bruttokansantuotteen TKI-rahoituksesta  on saavutettavissa. 

Korkeakoulujen osaamista myös pk-yritysten käyttöön  

Investoinnit TKI-toimintaan mahdollistavat sen, että teollisuus pysyy Suomessa, siitä tulee entistä ilmastoystävällisempää ja vastuullisempaa, ja Suomen kilpailukyky kasvaa viennin edistämisen kautta. TKI-hankkeita on rahoitettu ekosysteemipohjaisesti, eli muun muassa erilaisten veturihankkeiden kautta. Niissä isommat yritykset toimivat vetureina ja mukana on niiden lisäksi pk-yrityksiä sekä usein myös korkeakouluja. Toisin sanoen, hankkeet rahoitetaan sekä yksityisellä että julkisella rahoituksella, esimerkiksi Business Finlandin kautta. Tampereen yliopiston rehtori Mari Wallsin mukaan tätä ekosysteemipohjaista toimintaa on tärkeää jatkaa. Hänen mukaansa myös korkeakoulut voisivat toimia hankevetureina. – Tässä tapauksessa yliopistot keräisivät yrityksiä ympärilleen, joiden kanssa hankkeita lähdettäisiin yhdessä toteuttamaan, Mari Walls sanoo.  

Pk-yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä kilpailukykyä voitaisiin edistää myös korkeakouluyhteistyön kautta. – Sellainen kehitys olisi tärkeää, jossa löydettäisiin hyviä tapoja, joilla pk-yritysten on mahdollista hyödyntää helposti sekä kustannustehokkaasti yliopiston avoimia tutkimuksen infrastruktuureja ja yritysten yhteistyö korkeakoulujen kanssa olisi tiivistä, Walls toteaa. Osaamisen kehittämisessä myös jatkuvan oppimisen yhteistyötapojen vakiinnuttaminen olisi tärkeää. 

Siruosaamiskeskus Tampereelle 

Mari Wallsin mukaan Suomen on tärkeää olla aktiivisesti mukana Euroopan sirusäädösten toimeenpanossa ja tavoitella johtavaa asemaa mikrosirujen teollisessa kehittämisessä ja soveltamisessa. Tampere voisi olla erinomainen sijainti siruosaamiskeskukselle. –  Meidän täytyisi olla huomattavasti nykyistä vahvemmin valmistelemassa, osallistumassa ennalta ja vaikuttamassa EU:n rahoitusinstrumentteihin ja sitten pääsisimme hyödyntämään niitä voimakkaammin, Walls toteaa. Hän kannattaa myös Suomen Akatemian rahoituksen varmistamista osana TKI-resursoinnin pitkäjänteistä kehittämistä. – Suomen Akatemian rahoitus on kilpailtua tutkimusrahoitusta ja näemme, että sillä on suuri merkitys tutkimuksen laadulle, Walls sanoo. 

Tampereen yliopisto herättää kansainvälistä kiinnostusta 

Tampereen yliopistossa on tehty poikkitieteellistä ja innovaatioita ruokkivaa yhteistyötä, jonka seurauksena syntyneet tutkinto-ohjelmat ovat herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta. Hyvänä esimerkkinä tästä on kestävän kaupunkikehityksen kansainvälinen Sustainable Urban Development -kandidaatintutkinto-ohjelma. – Kolme yliopiston tiedekuntaa tekniikan, yhteiskunnan ja talouden aloilta tekevät yhteistyötä ja rakentavat sisältöjä tähän koulutuskokonaisuuteen niin, että sieltä valmistuu kandidaatteja joko tekniikan, yhteiskunnan tai talouden aloilta ja he pystyvät jatkamaan siitä erilaisiin kansainvälisiin maisteriohjelmiimme, Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls kertoo. 

Mari Wallsin mukaan on erittäin tärkeää, että korkeakouluilla on mahdollisuus ottaa huomioon paikalliset tarpeet koulutustarjonnassa. Hän muistuttaa kuitenkin, että korkeakouluissa opitaan ennen kaikkea yleisiä, laajasti sovellettavia taitoja, kuten tiedon keruuta, käsittelyä, analysointia ja erilaisia tutkimusmenetelmiä. – On järkevää, että korkeakouluilla on hyvät ja laajat työelämäyhteydet, jotta toimintaympäristö ja sen tarpeet heijastuisivat siihen, miten koulutuksen sisältöjä uudistetaan. Kaikki varmasti ymmärtävät kuitenkin sen, että yliopistot eivät tuota suoraviivaista tilauskoulutusta, Walls sanoo.  

Korkeakoulujen aloituspaikkoja on lisätty viime vuosina. Samalla on kuitenkin varmistettava, että korkeakouluilla on käytössään riittävästi resursseja niin laadukkaan koulutuksen toteuttamiseksi ja TKI-toiminnan edistämiseksi kuin innovaatioiden vauhdittamiseksi. – Meidän täytyy Suomessa olla aika huolellisia siinä, että rajalliset korkeakoulujen resurssit eivät pirstoutuisi liian pieniin kokonaisuuksiin. On tärkeää, että varmistamme, että meillä on tulevaisuudessakin riittävän vahvoja korkeakouluja, Mari Walls toteaa.  

Lue lisää Pirkanmaan edunvalvontaryhmästä!

Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteet on julkaistu ja tärkeimmät tavoitteet voi tiivistää kolmeen: sujuva ja turvallinen liikkuminen, vahvan osaamisen takaaminen sekä innovaatioiden vauhdittaminen. Lue lisää edunvalvontaryhmän hallitusohjelmatavoitteista!