6.4.2021 klo 10:51
Uutinen

Tasapuolinen kohtelu ravitsemisliikkeiden aukioloon – Keski-Pohjanmaan Yrittäjien ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien lausunto talousvaliokunnalle

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle

Asia: M 5/2021 vp Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Valtioneuvoston asetuksessa ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi säädetään alueista, joilla ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta, sekä siitä, millaisissa ravitsemisliikkeissä ja niihin kuuluvissa tiloissa rajoituksia on noudatettava.

Asetuksen perusteella ravitsemusliikkeiden 9.3. alkanut sulkeminen jatkuu siten, että ravitsemusliikkeet olisivat kiinni lähes koko maassa 18.4. asti. Sulun piiriin eivät kuulu Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu. Lisäksi Lapin maakunnassa ravintolat voivat olla auki Kittilän kuntaa lukuun ottamatta.

Tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden vuoksi vaadimme tasapuolista kohtelua niin että sulkusääntely on rajattava laajuudeltaan tarkasti siihen, mikä tartuntataudin leviämisen estämiseksi on välttämätöntä.

On huomattava, että tautitilanne saattaa vaihdella tietyn maakunnan sisällä merkittävästi. Näin näemme, että mm. Pohjois-Pohjanmaan alueen sisällä on kuntia, joilla ei ole tautia ollenkaan tai esiintyvyys on hyvin vähäistä. Soveltamisalaa tulee arvioida nopeasti ja rajoitukset rajattava alueellisesti maakuntia pienemmille alueille tartuntatilanteen mukaan. Usean kunnan alueella tartunnat ovat siis vähentyneet, joten rajoitusten osalta alueellinen ja kuntakohtainen harkinta on tarpeellista. Rajoituksia ei tule säätää tai pitää voimassa sellaisilla alueilla, joissa se ei ole tartuntatautitilanteen vuoksi välttämätöntä. Vaadimme edelliseen nopeita toimia.

Lisäksi esitämme, että nopeat päätökset asiassa tuovat yrityksille riittävästi aikaa sopeuttaa toimintaansa rajoituksia seuraaviin muutoksiin.

Näin ollen valtioneuvoston 28.3.2021 antamaa asetusta ja sen perusteluita vastaten myös Pohjois-Pohjanmaalla pitäisi tehdä vastaavin perustein kuntakohtaisia rajoituspäätöksiä ja maakunnan tasoa pienempiä alueita ja yksittäisiä kuntia tarkastellen, kun päätetään määräaikaisesta ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittamisesta. Useat alueemme kunnat ja mm. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri ovat myös ilmaisseet huolensa asiassa ja esittäneet nopeita päätöksiä.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät (KPY) /Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY)

Jarmo Nahkala, puheenjohtaja KPY
Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja KPY
Jussi Riikonen, puheenjohtaja PPY
Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja PPY

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueet kattavat yhteensä 42 kuntaa, jossa yrityksiä yhteensä n. 22 500. Puolet yrittäjistä on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrityksiä.

Muita kiinnostavia aiheita