4.1.2017 klo 12:40
Uutinen

Tavoitteena yli 400 yrittäjäehdokasta kuntavaaleissa

Pirkanmaan Yrittäjät on asettanut tavoitteekseen saada yli 400 pirkanmaalaista yrittäjää ehdolle huhtikuussa 2017 pidettäviin kuntavaaleihin.

Edellisissä vaaleissa alueen valtuustoihin valittiin noin 250 yrittäjää.

– Pirkanmaan Yrittäjät tavoittelee vuoden 2017 vaaleissa vähintään samaa valtuutettujen määrää kuin tälläkin hetkellä. Ehdokasasettelu eri puolueissa on nyt kuumimmillaan, sillä puolueiden on jätettävä ehdokaslistansa helmikuun loppuun mennessä, tähdentää Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen.

Kuntien rooli muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Uudistus vapauttaa kuntien resursseja elinkeinojen kehittämiseen ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Tulevaisuudessa yrittäjät ovat yhä merkittävämpi voimavara kunnille.

– Yrittäjillä on talousosaamista, verkostoja ja halua vaikuttaa oman kunnan elinvoimaan. Tästä syystä yrittäjä on hyvä ehdokas kunnan luottamustehtävään, toteaa Mäkinen.

Omaan toimintaympäristöön voi parhaiten vaikuttaa toimimalla aktiivisesti kunnan luottamustoimissa. Kuntien valtuustot, hallitukset ja lautakunnat ovat merkittäviä paikkoja vaikuttaa oman kunnan elinvoimaan. Yrittäjät ja kunta voivat yhteistyössä vastata tulevaisuuden elinvoimahaasteisiin.

Pirkanmaan Yrittäjät pitää tärkeänä kunnan erilaisten päätösten yritysvaikutusten arviointia, kunnan hankintojen käyttämistä elinkeinopolitiikan välineenä ja valinnanvapautta kunnan palveluissa. Jatkossa myös yrityspalvelut ja maankäyttö sekä kaavoitus ovat elinvoimakunnan tärkeitä tehtäviä.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät, p. 050 540 0005, pasi.makinen@pirkanmaanyrittajat.fi

Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelma sekä tukea yrittäjän ehdokaspohdintoihin löytyy osoitteesta yrittäjät.fi/kuntavaalit.