13.3.2018 klo 08:32
Uutinen

Täytätkö nämä kuusi kriittistä ominaisuutta? Jos täytät, olet hyvä johtaja

Hyvän johtajan tunnistaa muun muassa tinkimättömästä asenteesta, vastuunkannosta myös vaikeissa tilanteissa sekä innostamisen taidosta.

Hyvältä johtajalta vaaditaan paitsi oman alansa asiantuntemusta, myös sellaisia ominaisuuksia, joita ei voi välttämättä opetella.

Arvostettu talousmedia Forbes on listannut ominaisuuksia, joita hyvillä johtajilla on todettu olevan.

Innostu ja innosta

Johtaja, joka näyttää innokkuutensa yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan onnistuu todennäköisemmin tehtävässään kuin vähemmän innokas johtaja. Kyse on nimenomaan aidosti, ei teennäisestä innokkuudesta. Forbes käyttää esimerkkinä Elon Muskia, jolla tuntuu olevan loputon intohimo kehittää uusia ja innovatiivisia tuotteita.

Ole tinkimätön

Forbes listaa hyvän johtajan tunnusmerkiksi myös suoraselkäisyyden ja tinkimättömän asenteen, joka tarkoittaa epönnistumisten tunnustamista silloinkin, kun se ei välttämättä ole paraas vaihtoehto esimerkiksi käynnissä olevan projektin kannalta. Hyvän johtajan eduksi katsotaan se, että hän ei petä alaistensa luottamusta eikä aja omaa etuaan.

Kommunikoi ja kuuntele

Forbesin käyttämä asiantuntija muistuttaa, että viestintätaitoihin kuuluu myös kuuntelun taito. Hyvä johtaja ei ole aina suuna päänä vaan osaa myös kuunnella alaisiaan.

Pysy positiivisena

Parhaiden johtajien ominaisuuksiin lukeutuu positiivinen asenne myös tiukoissa tilanteissa. Positiivinen esimerkki kannustaa alaisia toimimaan samalla asenteella. Samalla työpaikan ilmapiiri pysyy ideoinnin ja työnteon tehokkuuden kannalta optimaalisena. Ongelmatilanteissa esimerkillinen johtaja ei sorru surkutteluun.

Tee päätökset kokemasi perusteella

Taitava johtaja ei tee päätöksiä harkitsematta vaan aikaisempien kokemusten perusteella. On hyvä tietää, että kaikesta aikaisemmin koetusta on mahdollista oppia. Siksi olisi hyvä tehdä muistiinpanoja säännöllisesti ja palata niihin esimerkiksi erilaisissa ongelmatilanteissa.

Kanna vastuusi, älä syytä toisia

Hyvän johtajan ominaisuuksiin kuuluu vastuun kantaminen myös silloin, kun on tehnyt itse virheen. Jos vastuuta ei kanna silloin kun muut sitä odottavat, johtaja ei voi vaatia sitä myöskään alaisiltaan. Vastuunkanto edellyttää myös nopeaa ongelmanratkaisukykyä vaikeassa tilanteessa.

Lähteet: Lifehack, Forbes

Kuva: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi