8.2.2023 klo 12:57
Uutinen

Teknologiateollisuuden palkoista voidaan sopia paikallisesti – Koskee Yrittäjien yli 8 000 jäsenyritystä

Teknologiateollisuuden uuden työehtosopimuksen mukaisesti palkkaratkaisusta sovitaan ensisijaisesti paikallisesti työpaikka- tai yrityskohtaisesti. Paikallinen sopiminen on mahdollista myös järjestäytymättömälle yritykselle, joka ei ole Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsen.

Suomen Yrittäjissä on noin 8 200 teknologia-alan jäsenyritystä.

– Sopimus mahdollistaa teknologia-alalla paikallisen palkkaratkaisun, mikä on hyvä asia. On tärkeää, että yrityksissä hyödynnytetään tätä mahdollisuutta, kun siihen on tarvetta, sanoo toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä.

Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus.

– Kannustamme yrityksiä hyödyntämään paikallisen palkkasopimisen mahdollisuutta, jos sille on tarve. Keskustelu oman henkilökunnan kanssa kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen kuin työehtosopimuksen ns. perälautamääräyksen mukaiset korotukset on tehtävä. Sopimus paikallisesta palkkaratkaisusta on pyrittävä tekemään maaliskuun 2023 aikana, jatkaa johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.  

Korotukset TES:n mukaisesti, jos ei paikallista ratkaisua

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja on korotettava työehtosopimuksen ns. perälautamääräysten mukaisesti. Perälaudan mukaan maaliskuussa 2023 maksetaan 400 euron kertaerä. Lisäksi viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja tarkistetaan 3,5 prosentin yleiskorotuksella. 

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan perälaudan mukaan 2,0 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,5 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä viimeistään 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.  

Perälaudan mukaan palkankorotukset ovat kahden vuoden aikana yhteensä 6,0 prosenttia, ja lisäksi ensimmäisenä vuonna maksetaan 400 euron kertaerä. Kertaerän kustannusvaikutus on keskimäärin 1,0 prosenttia. 

Tarkemman ohjeistuksen palkkaratkaisusta voi lukea Suomen Yrittäjien jäsenpalvelusta (edellyttää jäsenyyttä ja kirjautumista)

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus