22.9.2020 klo 08:00
Uutinen

TEM myöntää kiertotalouden investointiavustuksia – Muista myös ajankohtainen EU-rahoitus

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Avustuksiin on varattu miljoona euroa. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja edistää ilmastotavoitteita.

Avustus on tarkoitettu joko investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. TEMin mukaan kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai investointeihin liittyvien toimijoiden yhteistyötä tai prosessien ja materiaalivirtojen yhdistämistä toteuttavien verkostojen ja yhteistoiminnan luominen.

Lisäksi avustusta voi hakea työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija.

Hankkeet vaikuttavat osaltaan uusien työpaikkojen syntymiseen, ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja yritysten toimintatapojen muutokseen kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Tavoitteena on muun muassa materiaalin käytön vähentäminen, kokonaistehokkuus osaoptimoinnin sijaan, ympäristövaikutusten pienentäminen, aineettoman arvonluonnin kasvattaminen ja uusiutumattomien raaka-aineiden kierron parantaminen.

Kiertotalousavustuksen haku auki 15. lokakuuta asti

Hanke tulee toteuttaa 30. kesäkuuta 2022 mennessä. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Avustusta voi hakea 15. lokakuuta klo 16.15 mennessä. Kiertotalouden edistäminen on yksi hallituksen tavoitteista, jolla tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä.

TEM:n myöntämällä avustuksella pyritään tukemaan hankkeita, jotka kohdistuvat kotimaassa tehtävien kiertotalouden investointien vauhdittamiseen sellaisissa tapauksissa, joissa esimerkiksi Business Finlandin instrumentit eivät ole sopivia, ministeriön sivuilla kerrotaan.

Muista myös eurooppalaiset rahoitusmahdollisuudet

Muista myös Business Finlandin rahoituspalvelut ja eurooppalaiset rahoitusmahdollisuudet.

EU:n seuraava Horisontti Eurooppa -ohjelma on parhaillaan työn alla, ja seuraava ohjelmakausi käynnistyy vuonna 2021. Se on maailman suurin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma.

EU:n Innovaatiorahasto myöntää ensimmäisellä hakukierroksella miljardi euroa avustuksina suurille puhtaan teknologian hankkeille. Pienhankkeiden haku avautuu ensi vuonna.

Euroopan komission hallinnoimassa ensimmäisessä haussa on tarjolla yhteensä miljardi euroa isoille yli 7,5 miljoonan euron hankkeille EU alueella. Tukihaku on avoinna 29. lokakuuta 2020 saakka.

toimitus (at) yrittajat.fi