5.11.2019 klo 12:09
Uutinen

Terveisiä hallitukselta

Miksi lähteä mukaan Jyväskylän Yrittäjien hallitustyöhön? Jari Parkkisenniemi, varapuheenjohtaja

Intohimoni on tarjota menestymisen kokemuksia. Olen toiminut eri yritysten johtotehtävissä 20 vuoden ajan, joista viimeiset kaksi vuotta olen toiminut konsulttina auttaen yrityksiä startup-yrityksistä keskisuuriin yrityksiin. Yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2007. Lisäksi olen toiminut viimeisen 10 vuoden aikana yhdistyksissä hallitus- sekä puheenjohtajatehtävissä. Taustani on ihmisten käyttäytymisen, liikkeenjohdon ja muutosjohtamisen alueella. Kannatan avointa ja positiivista johtajuutta, missä jokaisen osaamista arvostetaan ja tekemistä johdetaan sovittuja tavoitteita kohti. Avoimuuteen kuuluu myös se, että jäsenyrityksemme ovat lähempänä hallitusta ja mukana tulevaisuuden rakentamisessa. Yhdistystoiminnassa puheenjohtajana toimiminen on ihmisten johtamista ja ihmisten kanssa toimimista yhteistyötä arvostaen. Kun jokaisella hallituksen jäsenellä on mahdollisuus menestyä yrittäjien eteen tehtävässä työssä, vaikuttaa se heti toimintamme tuloksellisuuteen jäsentemme hyväksi.

Yrittäjäyhdistyksemme hallituksessa olen ollut neljän vuoden ajan, joista kolmena viime vuonna varapuheenjohtajan roolissa Yrittäjyys ja yrittäjyyden kehittäminen -työryhmän vetäjänä ja tänä vuonna myös YRVA-ryhmän, eli kolmen Jyväskylän yrittäjäyhdistyksen yhteisen vaikuttajaryhmän puheenjohtajana. Tänä aikana olemme yhdessä käynnistäneet useita toimia yhdistyksemme, yrittäjyyden ja jäsentemme hyväksi. Yrittäjäyhdistyksen tulee olla yrittäjän menestyksen mahdollistaja ja toimia proaktiivisesti poistaen yrittäjyyden esteitä sekä toimia aktiivisesti verkostojen ja yritysten kanssa. Yhdistyksenä meidän tulee muuttua maailman mukana, jotta nämä menestyksen mahdollisuudet säilyvät. Tässä uudistuminen ja tämän muutoksen johtaminen ovat avainasemassa. Kaupungin suuntaan meillä on resurssit ja loistavaa osaamista vaikuttaa paikallisesti yrittäjämyönteiseen päätöksentekoon sekä olla vaikuttamassa jo suunnitteluvaiheessa toimiin, jotka meihin yrittäjiin vaikuttavat. Olemme onnistuneet rakentamaan hyvän suhteen kaupungin kanssa tapaamalla sekä kaupunginjohtoa että valtuustoa. Tämä on tärkeä osa yrittäjyyden valmiuksien ja toimintaedellytysten ylläpitämistä. Kiitos kaikille osallistuneille!

Visioni yrittäjäyhdistykselle on ”Jyväskylä on paras paikka yrittäjille menestyä”. Jyväskylä on ainulaatuinen ympäristö ympäryskuntineen ja oppilaitoksineen rakentaa menestyvää yritystoimintaa. Kun vaihtoehtona on odottaa asioiden tapahtuvan niihin reagoiden, näen että yhdistyksen tulee olla itse aktiivinen vaikuttaja ja tulevaisuuden rakentaja yhdistykselle, yrittäjille ja Jyväskylän kaupungille. Samalla rakennamme ympäristöä, joka houkuttelee osaamista ja nostaa yrittämisen sekä menestymisen valmiuksia. Me teemme yhdessä tulevaisuutta ja vaikutamme menestyksen tekijöihin! Puheenjohtaja on tärkeässä roolissa sillanrakentajana, koska vision täyttymiseksi tarvitaan avointa yhteistyötä monen tahon ja toimijan kanssa unohtamatta maakuntamme muita yrittäjäyhdistyksiä sekä meidän yrittäjäjäseniämme. Jyväskylä taantuu ilman ympäryskuntiaan ja toisinpäin.

Puheenjohtajaehdokkaaksi asettumiseni on monen asian summa, mutta suurena tekijänä vaikutti muiden yrittäjien kannustus sekä tuki ja palava haluni olla ajamassa yrittäjyyden asiaa ammattitaitoisten hallitusten jäsenten kanssa yrittäjien eduksi. Erityisesti vuonna 2020 Suomen Yrittäjien suuriin kaupunkeihin kohdistama kampanja on merkittävä ponnistus yrittäjyyden toimintaedellytysten vahvistamiseksi. Tätä työtä haluan olla edistämässä hallituksen sekä yhdistyksen toiminnan kehittämisen lisäksi. Aktiivisesti toimien voimme näyttää olevamme merkittävä paikallisyhdistys Suomessa. Toisena isona tapahtumana Jyväskylään asettuu ensi vuonna Suomen Yrittäjien valtakunnalliset yrittäjäpäivät, joka on hieno mahdollisuus nostaa yrittäjyyttä esiin paikallisesti monin keinoin.

Positiivisesti eteenpäin menestyvän yrittäjyyden puolesta!

Jari Parkkisenniemi, varapuheenjohtaja ja puheenjohtajaehdokas

Jyväskylän Yrittäjien hallitus on näköalapaikka Keski-Suomen suurimman paikallisyhdistyksen toimintaan. Lähde mukaan tekemään työtä yrittäjyyden puolesta!

Syyskokous valitsee 13.11. Jyväskylän Yrittäjien hallituksen kaudelle 2020-2021. Voit asettua ehdolle hallitukseen ennakkoon tai kokouksessa. Halutessasi voit lähettää lyhyen esittelyn itsestäsi kuvan kera 8.11. mennessä anni.peltonen@yrittajat.fi, jolloin voimme esitellä sinut kokouksessa.

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Maarit Venäläinen, p. 040 737 91 38, maarit@visita.fi. Voit tutustua tämän hetken hallituksen jäseniin täällä.

Ilmoittaudu mukaan syyskokoukseen 7.11. mennessä: https://www.lyyti.in/JYsyyskokous_2019