28.5.2018 klo 13:03
Uutinen

Testipenkin kyydissä KETTU-ryhmän mukana

Tämän vuoden alussa iso joukko eteläsavolaisia yrityskehittäjiä käynnisti uuden tyyppisen yhteistyön, jossa vauhditetaan yritysten tuotekehitystä ja samalla selvitetään tuotekehityksen nykytila ja tukitarpeet alueen pk-yrityksissä. Asian eteenpäin viemiseksi saatiin rahoitus Ideasta euroiksi- hankkeelle. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea maakunnan yrityksiä keskeneräisten tuotteiden (KETTU) kehittämisessä ja markkinoiden löytämisessä niille.

”Kettu”-hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat yrityshaastattelut sekä tuoteideoiden Testipenkit. Testipenkki on uusi tapa viedä tuoteideoita eteenpäin. Se on luottamuksellinen ideointitilaisuus, jossa jalostetaan tuoteideaa ja mietitään markkinoiden mahdollisuuksia sekä tapoja lanseerata tuotteet markkinoille. Testipenkkiin osallistuu tuoteidean/aihion omistava yritys, sen mahdolliset yhteistyökumppanit sekä hankkeen kehittämisasiantuntijat. Työskentelyn aluksi allekirjoitetaan salassapitosopimukset. Tilaisuus on luonteelta rento, mutta tehokas kolmen tunnin tapahtuma, jossa tuoteideaa arvioidaan ja työstetään useasta eri näkökulmasta (tekninen toimivuus, valmistettavuus, asiakkaat, rahoitus, yhteistyökumppanit jne.). Tilaisuuden lopuksi sovitaan käytännön toimenpiteet ja aikataulut siitä, miten homma etenee ja miten tuote viedään markkinoille. Markkinat voivat olla kotimaisia tai kansainvälisiä.

Aurinkoisena huhtikuun päivänä KETTU-ryhmä vieraili PHK Works Oy:llä Pieksämäellä, jossa meitä oli vastassa yrityksen toimitusjohtaja Aleksi Mäkelä ja yhteistyökumppani Tommi Häkkinen Elewatt Oy:stä. PHK Works Oy on raideliikenteen tilauskonepaja. Tehtävämme oli auttaa Aleksin tuoteideaa eteenpäin.

Tilaisuuden tuloksena Aleksi koki saaneensa arvokkaita vinkkejä rakentamansa tuotteen prototyypin käytettävyyteen, tekniseen toimivuuteen ja edelleen kehittämiseen. Tilaisuudessa sovittiin konkreettiset jatkotoimenpiteet ja aikataulutus. Samalla vahvistettiin yhteistyön tiivistäminen Tommin kanssa tuotteen valmiiksi saattamiseen.

Kahvipöytäkeskustelusta yhteistuumin aina mahdolliseen maailmanvalloitukseen asti

Kaakon Laatueristys Oy, Etelä-Savon Hydrauliikkakeskus ja Mecatroplan Oy toimivat yhteisissä tiloissa Mikkelin Pitkäjärvellä. Kahvipöytäkeskustelussa on virinnyt ajatus yhteisestä tuoteideasta, jollaista koko maailmassa ei tiettävästi vielä ole. Yritysten edustajat Joni Korte, Janne Tuhkanen, Heikki Vanhanen ja Marko Tuhkalainen osallistuivat toukokuussa Testipenkkiin KETTU-ryhmän kanssa. Testipenkin tuloksena yritykset saivat idealleen rohkaisua ja asiat ovat lähteneet jo etenemään. Heikki Vanhanen Etelä-Savon Hydrauliikkakeskuksesta tokaisi testipenkin jälkeen testipenkin olleen positiivinen kokemus, mutta iltapäivän jälkeen heräsi myös pienoinen paniikki. Ideaan oikeasti uskottiin ja nyt sitä sitten pitäisi alkaa viemään eteenpäin!

Marko Tuhkalainen, Heikki Vanhanen, Janne Tuhkanen ja Joni Korte Mikkelin Testipenkissä 16.5.2018.

Ideasta euroiksi on innovatiivinen kokeilu yritysten tuotekehityksen tehostamiseksi ja asiantuntijoiden kokoamiseksi yritysten tueksi Etelä-Savossa. Tarkoitus on, että tämän kokeiluvaiheen jälkeen kehittämistoiminta jatkuu monivuotisena hankkeena.

Ideasta euroiksi -hanke on Etelä-Savon Maakuntaliiton rahoittama AIKO-hanke (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut), jonka toteuttajina ovat Etelä-Savon ammattiopisto, Xamk Pienyrityskeskus, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja VMK valmennus. Mukana ovat myös ProAgria Etelä-Savo sekä Etelä-Savon ELY-keskus.

Kettu-ryhmään kuuluvat Leila Rapo-Jääskeläinen/Etelä-Savon ammattiopisto, Eila Avelin/Xamk pienyrityskeskus, Heidi Lampinen/Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Pekka Sillanpää/Etelä-Savon ELY-keskus, Jukka-Pekka Keronen/ProAgria Etelä-Savo sekä Veli-Matti Kokkonen/VMK valmennus.

KETTU-ryhmä ja yritysten edustajat Pieksämäellä 19.4.2018 PHK Works Oy:llä: Veli-Matti Kokkonen, Eila Avelin, Leila Rapo-Jääskeläinen, Heidi Lampinen ja Jukka-Pekka Keronen. Yrittäjät Aleksi Mäkelä ja Tommi Häkkinen. Kuvaajana Pekka Sillanpää.

Marko Tuhkalainen, Heikki Vanhanen, Janne Tuhkanen ja Joni Korte Mikkelin Testipenkissä 16.5.2018.

Lisätietoja antavat:

Heidi Lampinen/Miksei Oy, 0440 361619, heidi.lampinen@mikseimikkeli.fi

Leila Rapo-Jääskeläinen/ESEDU, 044 711 5476, leila.rapo@esedu.fi