19.12.2017 klo 08:44
Uutinen

Tiedote: Yhteistyö julkisten hankkijoiden kanssa hankintojen laadun jatkuvaksi parantamiseksi

Lapin Yrittäjät haluaa lisätä yrittäjien, kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden välistä vuorovaikutusta julkisten hankintojen kehittämisessä. Hankintaosaamisen tarve on kasvanut ja kehittäminen vaatii lisäresursseja. Tässä tarkoituksessa Lapin Yrittäjillä on hankeaihio hankinta-asiamiesmallin tuomiseksi Lappiin.

Hankinta-asiamies toimii julkisista hankinnoista kiinnostuneiden yrittäjien ja julkisia hankintoja tekevien organisaatioiden välimaastossa. Hankinta-asiamies neuvoo yrittäjiä sekä tarvittaessa julkisia hankintoja tekeviä viranomaisia ja järjestää hankintakoulutusta ja hankintaan liittyviä keskustelutilaisuuksia toteaa Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo.

Yrittäjien ja julkisia hankintoja tekevien organisaatioiden yhteistyön tiivistämisen tavoitteita ovat muun muassa lisätä julkisten hankintojen tarjoajien määrää, edistää tarjoajien taitoja tarjouskilpailuissa ja edistää hankintayksiköiden toimintaa niin, että niillä on entistä paremmat mahdollisuudet kehittää ja parantaa hankintaprosesseja.

Lapissa on vahva tahtotila hankintatoimen kehittämisen lisäämiseen

Lapin Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan Lapin kunnissa ja muissa julkisissa organisaatioissa on nyt selkeä tahtotila osto-osaamisen, markkinoiden tuntemisen ja koko hankintatoimen kehittämisen lisäämiseen. Muun muassa digitalisaatio tarjoaa tähän hyviä työkaluja. Vuoden 2017 alussa voimaantulleen uuden hankintalain mahdollisuudet on eri kunnissa tiedostettu ja tämäkin osaltaan siivittää kehittämään hankintojen valmistelua toteaa Martti Kankaanranta, Lapin Yrittäjien hankintaneuvonta ja –ohjaus hankkeesta.

Merkittävä, lappilaisiin hankintoihin vaikuttava asia on sote- ja maakuntauudistus. Maakunta tulee keskittämään hankintatoimensa hankintayksikköön. Sote –uudistuksen säännökset ja toiminnallinen keskeneräisyys, ja se, miten maakunnan rakentama hankintayksikkö toimii yhteistyössä kuntien kanssa, on myös alueen yrittäjien kannalta merkittävä asia. Tähän Lapin Yrittäjät pyrkii tarjoamaan yrittäjälähtöisiä ratkaisuja.

Kuntien ja yrittäjien apuna ja kumppanina julkisten hankintojen kehittämisessä ja toteutuksessa ovat tällä hetkellä mm. Lapin ammattikorkeakoulun hankintakoulutus, jota kunnat voivat tilata, Kittilän ja Sodankylän Kestävät hankinnat -kehitysprojektit, sekä Lapin Yrittäjien hankintaneuvonta ja –ohjaus. Hankinta-asiamies olisi tervetullut lisä Lapin julkisten hankintojen kehittämisessä alueen yritysten, kuntien ja maakunnan hyväksi.

Lisätietoja:
Pirkka Salo, p. 0400 392 139
Martti Kankaanranta, p. 0500 693 745