26.8.2020 klo 12:57
Uutinen

Tiesitkö tämän lomautuksista, jotka jatkuvat yli 200 päivää?

Koronapandemia on hiljentänyt työt monessa yrityksessä, ja työntekijöitä on ollut lomautettuina. Jos kokoaikainen lomautus on alkanut maaliskuun puolivälissä, syys-lokakuun vaihteessa tulee ajankohtaiseksi lomauttamisen 200 päivän sääntö.

Yrittäjälle tilanne, jossa lähitulevaisuus on epävarma, eikä tiedä, milloin voi kutsua työntekijät takaisin töihin, on vaikea. Työsopimuslain mukaan työnantajan on maksettava työntekijälle irtisanomisajan palkka myös siinä tilanteessa, jossa työntekijä irtisanoutuu lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää.

– Tällöin siis työntekijälle on maksettava se irtisanomisajan palkka, joka olisi maksettava, jos työnantaja olisi hänet irtisanonut, vaikka työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa, tarkentaa Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen.

Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen, irtisanomisajan palkanmaksumaksuvelvollisuus määräytyy normaalisti.

TE-toimistoille kevään mittaan saapuneita lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia oli kirjattu kesäkuun loppuun mennessä noin 6 100 työnantajalta ja ne koskivat yhteensä noin 571 000 työntekijää. Näissä luvuissa on mukana jo päättyneitä yt-neuvotteluja. Luvuissa näkyy vähintään 20 henkilöä työllistävien työnantajien luvut.

Suomen Yrittäjien toimistolle on tullut kysymyksiä ns. ”200 päivän säännöstä” lomautustilanteessa. Yrittäjien asiantuntija, juristi, Atte Rytkönen vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Kun yrityksessä lomautuksissa tulee 200 päivää täyteen, onko silloin pakko irtisanoa?

– Työntekijöitä ei ole pakko irtisanoa, vaikka 200 lomautuspäivää tulisi täyteen. Eikä työntekijän ole myöskään pakko irtisanoutua, vaikka lomautus jatkuisikin pidempään ja tällöin lomautus jatkuu normaalisti, vaikka 200 lomautuspäivää olisi täyttynyt. Toki lomautuksen venyessä on syytä arvioida, kuinka pysyvää työvoiman tarpeen vähentyminen yrityksessä on.

– Jos työnantaja irtisanoo työsuhteen, noudatetaan lähtökohtaisesti normaalia irtisanomisaikaa, riippumatta siitä, onko lomautus kestänyt yli vai alle 200 päivää. Työnantajalla on tuolloin normaalisti palkanmaksuvelvollisuus, mutta on huomattava, että myös työntekijällä on tuolloin lähtökohtaisesti velvollisuus tehdä töitä irtisanomisajan, mikäli sellaisia yrityksessä tarjolla on.

Vähentääkö työnantaja tuosta irtisanomisajan palkasta lomautusilmoitusajalla maksetun palkan?

– Työsopimuslain mukaan työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. Käytännössä tällaisia tilanteita on kuitenkin hyvin harvoin ja erityisesti tässä tilanteessa, jos on noudatettu koronatilanteen vuoksi käyttöön otettuja lyhyempiä lomautusilmoitusaikoja, ei työnantajalla ole oikeutta vähentää irtisanomisajan palkasta lomautusilmoitusajan palkkaa.

Katkaiseeko vuosiloma 200 päivän lomautuksen, vai lasketaanko loma mukaan?

– Ensinnäkin on hyvä muistaa, että lomautukset eivät estä vuosiloman määräämistä kesälomakaudelle, vaan päinvastoin työnantajalla on velvollisuus antaa kesälomat kesälomakauden aikana. Kesälomat tulee siis lähtökohtaisesti pitää lomakaudella, eli 2.5.-30.9. välisellä ajalla.

– Jos työnantaja määrää vuosiloman pidettäväksi lomautuksen kestäessä, lomautus jatkuu automaattisesti ilman uutta lomautusilmoitusta vuosiloman päättymisen jälkeen. Tällöin vuosiloma ei keskeytä lomautuksen yhdenjaksoisuutta eikä 200 päivän laskentaa.

Vaikuttaako lyhytaikainen lomautusjaksojen välissä tehtävä työ 200 päivän säännöksen soveltamiseen?

– Säännöstä sovelletaan toistaiseksi voimassa olevien lomautusten lisäksi myös peräkkäisiin määräaikaisiin kokoaikaisiin lomautuksiin, jos niiden yhteiskesto ylittää 200 kalenteripäivää. Jos lomautusten välissä tehdään hyvin lyhytaikaista työtä, tämä ei lähtökohtaisesti vaikuta lomautuksen yhtäjaksoisuuteen.

– Määräaikainen lomautus voi kerrallaan olla maksimissaan 90 päivää, mutta määräaikaisia lomautuksia voidaan tarvittaessa jatkaa.

On huomattava, että käytännössä sääntö koskee siis kokoaikaisia lomautuksia, eikä sääntöä lähtökohtaisesti sovelleta sellaisenaan esimerkiksi osa-aikalomautuksissa.

Työntekijä voi irtisanoutua lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, mitä huomioitavaa tässä on?

– Työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, riippumatta lomautuksen kestosta. Jos kyse on kokoaikaisesta lomautuksesta, joka on kestänyt yhdenjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, työntekijällä on työsuhteen irtisanomisesta ja päättymisestä huolimatta oikeus korvaukseen. Korvaus vastaa palkkaa, joka maksetaan työnantajaa sitovan irtisanomisajan mukaisesti, eli ikään kuin työnantaja olisi irtisanonut työsuhteen.

Jos työnantaja lomautuksen kestäessä tarjoaa töitä lomautetulle työntekijälle ennen 200 lomautuspäivän täyttymistä ja hän kieltäytyy, ei työntekijällä ole oikeutta vaatia edellä mainittua palkkakorvausta.

Mitä pitää ottaa huomioon, jos työnantaja irtisanoo työntekijän lomautuksen ollessa voimassa?

– Jos työnantaja irtisanoo työntekijän lomautuksen kestäessä, työsuhde päättyy normaalin, työnantajaa sitovan irtisanomisajan mukaisesti ja irtisanomisajan palkka myös maksetaan normaalisti palkanmaksukausittain. Lisäksi, jos työnantaja irtisanoo työntekijän ja maksaa irtisanomisajan palkkaa, työntekijä on lähtökohtaisesti velvollinen palaamaan työsopimuksen mukaiseen työhönsä, jos sitä on tarjolla.

Lue lisää aiheesta: Voiko lomautuksia lyhentää tai pidentää – tai muuttaa osa-aikaisiksi? Katso mitä asiantuntija vastaa

Kuva: Getty Images kuvituskuva

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi