22.5.2020 klo 14:02
Uutinen

Voiko lomautuksia lyhentää tai pidentää – tai muuttaa osa-aikaisiksi? Katso mitä asiantuntija vastaa

Voiko kesäkuun puoliväliin saakka lomautetun työntekijän kutsua töihin jo kesäkuun alussa? Mitä jos työntekijä kieltäytyy? Tai voiko 90 päivän määräaikaisia lomautuksia edelleen jatkaa?

Suuri osa koronakriisin vuoksi tehdyistä määräaikaisista 90 päivän lomautuksista on päättymässä kesäkuun puolivälin tienoilla. Osalla yrittäjistä, esimerkiksi ravintola-alalla, on tarvetta kutsua työntekijöitä töihin jo kesäkuun alussa. Jotkut taas joutuvat jatkamaan lomautuksia.

Lain mukaan lomautuksia on kahdenlaisia. Jos edellytykset tarjota työtä ovat heikentyneet tilapäisesti, kuten nyt koronakriisissä, niin työntekijä voidaan lomauttaa määräaikaisesti enimmillään 90 päiväksi. Jos taas lomautuksille on työsopimuslain mukaiset tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet eikä kyse ole enää tilapäisistä ongelmista, työntekijän voi lomauttaa toistaiseksi.

Suomen Yrittäjien toimistolle on taas viime päivinä tullut kysymyksiä lomautuksista. Asiantuntijamme, juristi Atte Rytkönen vastaa seuraavassa kysymyksiin:

Pitääkö työntekijät irtisanoa, kun 90 päivää lomautusta tulee täyteen?

Ei pidä. Lomautukset joko loppuvat tai niitä voidaan uusilla lomautusilmoituksilla jatkaa määräaikaisina tai tarvittaessa myös toistaiseksi voimassa olevina. Tilanteesta riippuen kokoaikaiset lomautukset voidaan tarvittaessa myös muuttaa osa-aikaisiksi.

Olemme lomauttaneet työntekijät määräajaksi siten, että lomautukset ovat päättymässä kesäkuun puolivälissä. Meillä on kuitenkin tarve kutsua työntekijöitä töihin jo kesäkuun alussa. Miten tällaisessa tilanteessa työnantajan pitää toimia?

Mikään ei estä kutsumasta lomautettuja töihin ilmoitettua aikaisemmin. Työantajan on syytä mahdollisimman ajoissa ilmoittaa työntekijöille työvoiman tarpeesta ja kutsua työntekijät töihin sekä pyrkiä sopimaan yhdessä työntekijän kanssa töiden aloittamisesta. Yleisneuvona kaiken kaikkiaan voi sanoa, että työpaikalla keskustellaan ja pyritään sopimaan töiden järjestelyistä työntekijöiden kanssa.

Entä jos työntekijä kieltäytyy palaamasta etuajassa töihin?

Koska lomautus on määräaikaiseksi ilmoitettu, niin työntekijällä on lähtökohtaisesti oikeus kieltäytyä palaamasta aikaisemmin töihin. Jos työntekijä kieltäytyy, niin ilmoitus kieltäytymisestä kannattaa pyytää kirjallisesti tai sähköpostilla tai tekstiviestinä. Jos työntekijä kieltäytyy palaamasta aikaisemmin töihin, sillä voi myös olla vaikutusta hänen työttömyysetuuteensa.

Työnantajan pitää tällaisessa tilanteessa miettiä, miten tarjolla olevat työt voidaan parhaalla mahdollisella tavalla järjestää.

Lisäksi, jos kysymys olisi vain lyhytaikaisesta ja tilapäisestä lomautuksen keskeyttämisestä, tulee tällaisesta aina sopia työntekijän kanssa erikseen.

Meillä lomautukset ovat päättymässä kesäkuun puolivälissä. Miten pitää toimia, jos lomautuksia on tarve jatkaa?

Lomautuksia voi tarvittaessa jatkaa. Lomautuksen jatkaminen tapahtuu normaaleja lomautusmenettelyitä noudattaen ja mikäli yritys työllistää säännöllisesti yli 20 työntekijää, tulee lomautusten jatkaminen toteuttaa tarvittaessa YT-lain neuvottelumenettelyä noudattaen.

Uuden lomautusilmoituksen voi myös antaa jo ennen nykyisten lomautusten päättymistä.

Kesäkuun aikana lomautuksia jatkettaessa voidaan vielä noudattaa koronan vuoksi määräaikaisesti säädettyjä lyhyempiä lomautusilmoitusaikoja sekä YT-menettelyn määräaikoja. Lisää tietoa asiasta löytyy Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustolta.

Jos lomautuksia pitää jatkaa, on arvioitava ovatko ongelmat enää tilapäisiä. Vai onko tilanne muuttunut niin, että lomautukset tulisi toteuttaa toistaiseksi voimassa olevina? Lisäksi on syytä realistisesti miettiä myös irtisanomisten mahdollista tarvetta.

Työnantajan kannattaa muistaa myös nykyisessä laissa oleva niin sanottu roikkolomautussäännös. Sen mukaan 200 lomautuspäivän jälkeen työntekijä voi päättää työsuhteen päättymään heti, mutta työnantaja joutuu kuitenkin maksamaan irtisanomisajan palkan samalla tavoin kuin jos työnantaja olisi irtisanonut työsuhteen. Pitkissä työsuhteissa tämä voi tarkoittaa jopa puolen vuoden palkkaa.

Miten pitää toimia, jos on tarpeen muuttaa kokoaikainen lomautus osa-aikaiseksi?

Tämä on mahdollista. Jos esimerkiksi ravintoloissa on tarve muutaman päivän työhön viikossa tai lyhyempään työaikaan, silloin annetaan uusi lomautusilmoitus.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi