11.1.2018 klo 14:30
Uutinen

Tivin kysely paljastaa: Näissä yrityksissä työskentelee vähiten naisia

Kyselyn mukaan eniten naisia työskentelee teleoperaattorin palveluksessa.

Tivi on julkaissut diversiteettikyselynsä tulokset. Kyselyssä otettiin selvää, millainen sukupuolijakauma eri alojen yrityksissä on.

Tulos on karua luettavaa tasa-arvoa kannattavien keskuudessa: harvoissa yrityksissä sukupuolijakauma on tasapainossa.

Tietoja kysyttiin sadalta suurimmalta Tivi250-yritykseltä. Kysely kohdistettiin Suomessa toimivaan henkilöstöön. Kyselu jaoteltiin neljään alueeseen: sukupuoli, kansallisuus, ikä ja toimintakyky. Kyselyyn vastasi 33 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 27 000 ihmistä.

Kyselyyn vastanneiden yritysten työvoimasta keskimäärin 28 prosenttia on naisia. Suhteellisesti eniten naisia työllistävät operaattorit sekä suuret konsulttiyritykset, vähiten ohjelmistokehitykseen keskittyvät pienemmät yritykset.

Vastanneista yrityksistä eniten naisia työllistää Telia, jonka henkilöstöstä 66 prosenttia on naisia. Myös KPMG:llä, Samlinkilla, DNA:lla ja Crayonilla vähintään 40 prosenttia työntekijöistä on naisia.

Vähiten naisia työskentelee Cinialla, Inmicsilla ja Vincitillä, joissa henkilöstöstä vain 11 prosenttia on naisia.

Ulkomaalaisia keskimäärin 10 prosenttia

Kysely kertoo myös yritysten työntekijöiden kansainvälisyydestä. Muun kuin Suomen kansalaisen osuus työntekijöistä on vastanneissa yrityksissä keskimäärin 9,3 prosenttia. Eniten ulkomaalaisia on pelialan yrityksissä. Supercellin Suomen henkilöstöstä 40 prosenttia on muita muun kuin Suomen kansalaisia.

Eri kansallisuuksien määrässä ykkönen on Ericsson, joka työllistää Suomessa kaikkiaan 39 eri maan kansalaisia. Toisena listalla on Rovio, jossa työskentelee ihmisiä 36 eri maasta.

Kuva: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi