18.12.2020 klo 15:06
Uutinen

Traficom asetti liikennöintivelvoitteen Kokkola-Pietarsaaren lentokentälle

K-P:n Yrittäjät tyytyväisiä Traficomin päätöksestä saattaa liikennöintivelvoite viidelle kotimaan lentoreitille

Suomen elinvoimaisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten näkökulmasta on tärkeää turvata elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet koko Suomessa. Näihin kuuluu riittävän saavutettavuuden turvaaminen koko Suomen eri talousalueilla. Lisäksi vientiteollisuuden, elinkeinoelämän ja matkailun tarpeet liikkumisen osalta kasvavat koronasta elpymisen jälkeen, siksi toimivalla lentoliikenteelle tulee olemaan suuri merkitys alueen kilpailukykyyn.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätös asettaa julkisen palvelun velvoite myös Kokkola-Pietarsaaren lentoreitille on uusi mahdollisuus turvata alueen lentoreitistö. Liikennöintivelvoitteet koskevat reittejä Helsingistä Joensuun, Jyväskylän, Kokkola-Pietarsaaren, Kemi-Tornion sekä Kajaanin lentoasemille 1.4.-31.12.2021 välisenä aikana.

Kilpailutus perustuu eduskunnan lisätalousarvion 11,5 miljoonan euron lisämäärärahaan lentoliikenteelle

Traficomin tarkoituksena on avata kilpailu lentoliikennetoimijoille maakuntakenttien ja Helsingin yhteysväleille, koska sillä on mahdollista asettaa julkinen palvelu-velvoite. Kilpailumenettelyyn on mahdollista osallistua kaikkien EU:n lentoliikenteen harjoittajien, jotka katsovat voivansa pystyä tarjoamaan julkisen palveluvelvoitteen kriteerien mukaisia yhteyksiä. Kiinnostusta lentoliikenteen avaamiseen on ilmennyt ja selvityksiä lentotarpeista alueella tehdään parhaillaan.

Sekä Keski-Pohjanmaan Yrittäjät että Suomen Yrittäjät ovat toimineet maakuntakenttien toiminnan turvaamiseksi. K-P:n Yrittäjät on ottanut useita kannanottoja Kruunupyyn lentokentän puolesta. – Teemme kaikkemme, että saamme lentoliikenteemme alueelta toimimaan myös tulevaisuudessa, sanoo Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Lisätietoja

Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja

p. 0500 561 145, mervi.jarkkala@yrittajat.fi