11.4.2020 klo 19:42
Uutinen

Tuki yksinyrittäjälle ensi viikolla

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea koronavirustilanteessa. Tukea voi hakea yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. katso kotikuntasi tästä. Yksinyrittäjätuen hakulomake ja siihen liittyvät ohjeet julkaistaan mahdollisimman pian VASEKin kotisivullat ja tällä sivulla. Vaasan seudun kunnat ja VASEK valmistelevat parhaillaan yhteistä toimintamallia 8.4. illalla saadun valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta, tiedotamme tästä lisää mahdollisimman pian.

Tuen suuruus on 2 000 euroa ja se on kertaluontoinen. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot, ei itselle nostettuna palkkana.

Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi. Sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Avustuksen ehto

  • Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % kulujen pystyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja verrataan vuoden 2019 tilinpäätökseen.
  • Yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
  • Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen hakemuksen jättämistä.

Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle

  • jokaharjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
  • on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

Älä lähetä hakemusta vielä

Valmistaudu tuen hakemiseen, mutta älä lähetä hakemustasi vielä!

Yksinyrittäjätuen hakulomake ja siihen liittyvät ohjeet julkaistaan mahdollisimman pian VASEKin kotisivulla ja tällä sivulla. Vaasan seudun kunnat ja VASEK valmistelevat parhaillaan käsittelyprosessia ja VASEKIN kotisivulla ja tällä sivulla julkaistaan tarkempi ohjeistus mahdollisimman pian.

Valmistaudu hakuun hankkimalla käyttöösi

  • vuoden 2019 viimeisin tilinpäätös TAI 2019 viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020

Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on kaikkien työ- ja elinkeinoministeriön määrittämien kriteerien täyttyminen ja tarvittavien liitteiden toimittaminen. Käänny siis tarvittaessa esimerkiksi oman tilitoimistosi puoleen, jotta saat koottua tarvittavat liitteet.