21.1.2021 klo 12:26
Uutinen

Tule mukaan kertomaan, mikä sote-uudistuksessa huolettaa – Osallistu Yrittäjien seminaareihin tammi-helmikuussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia sote- ja hyvinvointialan yrityksille. ”Haluamme tilaisuuksissa tuoda esiin huolemme siitä, että uudistus heikentää yksityisten palvelutuottajien mahdollisuuksia tuottaa palveluita hyvinvointialueille”, sanoo Yrittäjien Tanja Matikainen.

Hallituksen esitys sote-uudistuksesta annettiin eduskunnalle 8. joulukuuta 2020. Yrittäjät järjestää tammi-helmikuussa aluetilaisuuksia, joiden tarkoituksena on käydä keskustelua Yrittäjä-järjestöjen näkemyksistä sote-uudistuksesta sekä lakiesityksen muutostarpeista.

Yksityisiä palveluntarjoajia on iso joukko: reilu 18 000 sote-yritystä, joissa työskentelee 80 000 työntekijää. Suomen Yrittäjillä on iso huoli uudistuksesta, sillä se ei huomioisi alan pk-yrittäjyyttä, markkinoiden kehittymistä eikä hillitsisi kustannusten kasvua.

Yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen taustoittaa:

– Tarkoituksenamme on kiinnittää kansanedustajien huomio näihin ongelmiin, ennen kuin sote-uudistus menee valiokuntakäsittelyyn.

Suomen Yrittäjät edustaa muun muassa yli 3 500 on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritystä. Yrittäjät järjestää sote-seminaareja yhdessä Lääkäripalveluyritykset ry, Näe ry, Kuntoutusyrittäjät, Sky ry sekä Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.

Kansanedustaja Wallinheimo: ”Emme pärjää ilman sote-alan yritysten osaamista ja voimavaroja” – Yrittäjät edistäisi monituottajamallia

Tämänpäiväiseen 21. tammikuuta pidettävään seminaariin kommenttipuheenvuoronsa tuo kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok):

– Hallituksen sote-uudistus ei ole vastaus ikääntyvän Suomen kasvaviin sote-palvelutarpeisiin: Emme pärjää ilman sote-alan yritysten osaamista ja voimavaroja. On tosiasia, että vanhenevan väestön maassa julkinen sektori ei yksin pysty tarjoamaan riittäviä palveluita.

Wallinheimo nostaa hallituksen uudistuksen epäkohtana sen suhtautumisen monituottajamalliin.

– Raskaat julkiset hankintaprosessit suosivat usein suurempia yrityksiä. Nyt olisikin parempi keskittyä sote-uudistuksessa toimiviin ratkaisuihin kasvavan palvelutarpeen kattamiseksi.

Lakiesityksen lähtökohta siitä, että kustannuksia on seurattava ja hyvinvointialueiden välisiä kustannuksia on verrattava, on Suomen Yrittäjistä hyvä. Hyvinvointialueelle on esitetty 20 prosentin säästötavoite vuosittaisesta kustannusten kasvusta. Vielä tarvitaan keinot.

Yrittäjien Tanja Matikainen tiivistää Yrittäjien keinoja yksityisen palveluntuotannon huomioimiseksi sote-uudistuksessa:

– Ensinnä on velvoitettava luomaan kansallinen, yhteinen kustannuslaskennan malli, että voidaan verrata yksityisen ja julkisen palvelutuotannon yksikköhintoja.

– Lisäksi on huomattava, että palvelustrategia on merkittävä asiakirja, jossa päätetään esimerkiksi hyvinvointialueen palvelurakenteesta ja tuotantotavoista. Nyt esitetyssä lakiesityksessä vaaditaan hyvinvointialueille hankintojen perusteluvelvollisuus siitä, miksi hankitaan yksityistä palvelutuotantoa oman tuotannon sijaan, ja on tärkeää, että se poistetaan. ​Tämä käytännössä rajoittaa yksityisen palvelutuotannon hankintaa.

Yrittäjien mukaan palvelustrategioissa tulee näkyä monituottajamallin edistäminen.

– Asiakkaalla pitäisi aina olla oikeus valita palveluseteli kiireettömiin toimenpiteisiin.

Palveluseteleiden osuus soten käyttömenoista ​on vain noin yksi prosentti.

Alueilla nousee esiin sote-yrittäjien huoli omista toimintamahdollisuuksista – ”Soteuudistus vaarantaisi laadukkaan hoidon”

Pirkanmaan ja Keski-Suomen yhdistetty tilaisuus avaa alueellisten sote-seminaarien sarjan. Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Jyräkoski kertoo Keski-Suomessa olevan 800 sote-alan yritystä, joista valtaosa on pieniä, ja työpaikkoja yrityksissä on yli 3000.

Pirkanmaalla sote-yrityksiä on yli 1700, joissa työskentelee yli 9000 ihmistä.

– Jos hallituksen esitys menisi sellaisenaan läpi, laadukas hoito vaarantuisi monessa kunnassa, koska esitys ei anna sote-yrityksille mahdollisuutta auttaa ihmisiä, Jyräkoski painottaa.

– Sote-yrittäjät ovat tuoneet esiin yleistä huolta juuri asioista, mitkä on huomioitu Yrittäjien vaikuttamisen painopisteissä. Erityisesti ollaan huolissaan pienten toimijoiden mahdollisuuksista toimia, ja siitä, ja mitä palveluiden saatavuudelle oikeastaan tapahtuu.

Kansanedustaja ja sote-yrittäjä, Laita jo kalenteriin alueesi sote-seminaari

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen tilaisuus pidetään 26.1 Hämeenlinnassa. Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan tilaisuus on Mikkelissä 26.1. Pohjois-Karjalan ja Savon virtuaalinen tilaisuus on myös 26. tammikuuta.

Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sote-seminaari järjestetään 26.1 Oulussa. Helsingin ja Uudenmaan virtuaalinen tilaisuus 27.1. Etelä-, Keski- ja Rannikko-Pohjanmaan tilaisuus on Seinäjoella 2.2. Varsinais-Suomen ja Satakunnan sote-seminaari on 8. helmikuuta. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet kaikista alueellisista sote-seminaareista tästä.

Aiemmin aiheesta: Yrittäjät: Soteuudistusesitys kaipaa korjaamista – SY toivoo lakiin tuottavuutta parantavia elementtejä

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi