Sulkemiskorvauksen haku alkaa 22. maaliskuuta.
8.2.2022 klo 11:13
Uutinen

Tulossa oleva kustannustuki on syrjivä, sanoo ekonomisti – Nämä yritykset ovat erityisen ikävässä asemassa

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen pitää kustannustuen kuudennen kierroksen ehtoja osin syrjivinä muun muassa matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan kohdalla.

Kerroimme äskettäin sulkemiskorvauksen aikataulusta. Kustannustuen kuudes kierros on osa samaa halllituksen esitystä, joka on menossa eduskunnan käsittelyyn.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen pitää ongelmallisena hallituksen esityksen liitteen kohtaa, jossa on lueteltu kustannustuen kuudenteen kierrokseen oikeutetut toimialat. Kyseisen liitteen mukaan yritykselle voidaan myöntää kustannustukea, jos yritys pystyy osoittamaan hakemuksessaan, että sen liiketoiminta on kärsinyt tukikaudelle kohdistuneesta viranomaisrajoituksesta.

– Tämä ei ainakaan vähennä lain syrjivyyttä. Ongelmaksi nousee, että rajoituksen määritelmä on erilainen liitteessä mainituille ja sen ulkopuolella oleville yrityksille, Kuismanen sanoo.

Erilainen määrittely johtaa Kuismasen mukaan siihen, että luonnos kohtelee yrityksiä eri tavoin. Haastavassa asemassa ovat matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtuma-alan yritykset. Kuismanen mainitsee esimerkkeinä myös matkakeskuksissa toimivat yritykset.

– Matkakeskuksessa toimivat liikennepalvelujen tarjoajat ovat oikeutettuja kustannustukeen, vaikka heidän oman ilmoituksensa mukaan joukkoliikenteen kysyntä on pysytellyt etäsuositusten myötä kaupunkiseuduilla 30–40 prosenttia alemmalla tasolla kuin ennen epidemiaa. Vastaavasta asiakaskadosta kärsivät matkakeskuksen kauppiaat sen sijaan eivät ole oikeutettuja kustannustukeen, koska heidän kohdallaan sama etätyösuositus ei oikeuta tukeen, Kuismanen vertaa.

Uusien yritysten huomiointi saa kiitosta

Hallituksen esityksessä on Kuismasen mukaan haasteita myös sellaisten koulutuspalveluita tarjoavien ja joidenkin palvelualan yritysten kohdalla, jotka eivät ole voineet toimia suljetuissa tiloissa eivätkä olleet oikeutettuja kustannustukeen sen viidennellä hakukierroksella.

– On kyseenalaista asettaa toimialatulkinnalla yritykset epätasa-arvoiseen asemaan. Tämä tulkinta on korostunut entisestään Valtiokonttorin tekemien kategoristen päätösten seurauksena. On selvää, että tämä epäkohta tulee muuttaa tulevalla kustannustukikierroksella.

– Monen toimialan yrityksiin ei ole suoraan kohdistunut rajoituksia, mutta ne eivät ole käytännössä voineet jatkaa toimintaansa. Kustannustuen tulee kohdella rajoituksista kärsineitä yrityksiä toimialaneutraalisti, Kuismanen vaatii.

”On kyseenalaista asettaa toimialatulkinnalla yritykset epätasa-arvoiseen asemaan.”

Mika Kuismanen

Uusien yritysten tasavertaisen kohtelun kannalta Kuismanen pitää hyvänä sitä, että kustannustuen kuudennen kierroksen vertailukausi sijoittuu vuoden 2021 syksyyn. Näin ollen tukea voivat mahdollisesti saada myös ne yritykset, jotka ovat aloittaneet toimintansa ennen 1.10.2021.

– Muiden yritysten kohdalla ehdoton edellytys on se, että vertailuajankohdaksi tulee tarvittaessa koronaa edeltävä (1.12.2019 – 28.2.2020) ajanjakso, Kuismanen sanoo.

Muita kiinnostavia aiheita

Pauli Reinikainen