Rakennusalalla pieniä valon merkkejä
Tilastokeskuksen tietojen mukaan aloittaneiden yritysten lukumäärä pieneni viime vuodesta muilla suurimmilla toimialoilla paitsi kuljetus- ja varastointialalla sekä hallintopalveluissa. Kuva: Getty Images

Tuoreet tilastot toivat valonpilkahduksen rakennusalalta: ”Kertovat uusiutumiskyvystä”

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä oli noin 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan vuoden 2023 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti kaikkiaan 7 915 yritystä.

Lopettaneita yrityksiä tilastoitiin aloittaneita enemmän tukku- ja vähittäiskaupan sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla. Lopettaneita yrityksiä oli neljänneksen aikana 29,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrän kasvu on aikaisemmin aiheuttanut huolta Suomen Yrittäjissä. Lue aikaisemmat artikkelimme aiheeseen liittyen täältä, täältä ja täältä.

Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus löytää tuoreista tilastoista myös positiivisen puolen.

– Konkurssien suurista määristä huolimatta aloittaneita uusia yrityksiä oli Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan toisella vuosineljänneksellä enemmän kuin lopettaneita yrityksiä. Myös rakennusalalla uusia yrityksiä syntyi enemmän kuin vanhoja lopetti. Luvut kertovat positiivista yrityssektorin uusiutumiskyvystä, hän huomauttaa.

Rakennusalalla vajaat 1000 lopettanutta yritystä

Tilastojen perusteella toiminnan aloitti yhteensä 10 100 yritystä. Aloittaneita yrityksiä oli vuoden 2023 toisella neljänneksellä 4,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten yrityksiä aloitti vuoden 2023 toisella neljänneksellä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta -toimialalla, (kaikkiaan 1 548 kappaletta). Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti rakentamisessa (1 465) ja kaupan toimialalla (1 044).

– On syytä huomata, että uudella yrityksellä kestää tyypillisesti huomattava aika kasvaa lopettaneiden yritysten kokoluokkaan, Brotherus jatkaa.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan aloittaneiden yritysten lukumäärä pieneni viime vuodesta muilla suurimmilla toimialoilla paitsi kuljetus- ja varastointialalla sekä hallintopalveluissa.

Rakentamisen toimialalla 985 yritystä lopetti toimintansa. Edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä kasvoi kaikilla toimialoilla paitsi kiinteistöalan toiminnassa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen