Juha Turunen, Turvallisuusklusteri
12.4.2022 klo 21:12
Uutinen

Turvallisuusklusteri perustettiin jo vuosikymmen sitten – ja onneksi perustettiin

Turvallisuus on yksi ihmisen perustavanlaatuisimmista tarpeista, mikä ei ole viime vuosina varmastikaan jäänyt kenellekään epäselväksi. Viimeiset pari vuotta erävarmuutta ja pelkoa aiheutti viruspandemia. Ja nyt kun sen suhteen alkaa näyttää vähän paremmalta, tilalle saapui Eurooppaan rantautunut sota, joka on pahin sitten maailmansodan. Tämä kaikki tarkoittaa, että Pirkanmaan Turvallisuusklusterille riittää siis savottaa jatkossakin.

Klusterin toiminnassa alusta asti mukana ollut Juha Turunen on turva-alan yrittäjä sekä Pirkanmaan Yrittäjien pitkäaikainen jäsen. Mennään siis suoraan asiaan, joten Juha, ole hyvä ja kerro meille, mikä on Pirkanmaan Turvallisuusklusteri?

– Kyseessä on kaikkien pirkanmaalaisten turvallisuusalan toimijoiden yhteenliittymä, paino sanalla kaikkien. Mukana on niin viranomaistahoja kuten poliisi, pelastuslaitos, puolustusvoimat, alan opetusta tarjoavia oppilaitoksia ja yhdistyksiä sekä turvallisuusalalla toimivia yrityksiä, Turunen listaa.

Takana jo reilu vuosikymmen

Kyseessä ei ole mikään uusi juttu, sillä Pirkanmaan Turvallisuusklusteri perustettiin jo vuonna 2011. Aloitteentekijänä toimi tuolloin Pirkanmaan liitto, ja toiminnan varsinaisesta käynnistämisestä vastasi Poliisiammattikorkeakoulu. Tänä päivänä toimintaa koordinoi Business Tampere.

Juha Turusen mukaan hienoa on, että klusterin myötä jo valmiiksi vahva turvallisuusalan toiminta on saatu kootuksi yhteen. Juha Turusen mukaan yksi klusterille asetetuista tavoitteista on kokonaisturvallisuuden lisääminen. Ja siihen tosiaan on vaadittu se, että mukana on mahdollisimman moni taho.

– Tämä on todella iso juttu, että dataa on saatu nyt siirtymään yrityksiltä viranomaisille ja toisinpäin aivan eri tavalla kuin mikä aikaisemmin oli mahdollista.

Konkreettista toimintaa

Klusterin toiminta on aiheuttanut myös konkreettisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi turvallisuustiedonvälityksen osalta pilottikokeilun. Siinä ideana oli, että tietoa, tietysti lain puitteissa, saatiin siirrettyä taholta toiselle, jolloin pystyttiin toimimaan ennaltaehkäisevästi esimerkiksi varkauksien suhteen.

– Kyllähän tässä on päästy tekemään sellaista eri toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, jota ei aikaisemmin pidetty edes mahdollisena. Tämä parantaa meidän kaikkien mahdollisuuksia toimia turvallisesti ja oikein, hän kertoo. Sekin on todettu toimintaa pyöritettäessä, että kun yrityksissä tai yhdistyksessä tiedetään, mitä pitää tehdä, ei siitä turvallisuudesta haluta tinkiä.

– Nämä ovat tällaisia ihan käytännön asioita, kuten se, että puulavoja ei säilytetä jossakin paloturvallisesti vaarallisella paikalla. Pieniä juttuja, mutta joilla voidaan saada aikaan paljon hyvää, Turunen kertoo.

Klusterista on tarkoitus valuttaa tietoa eteenpäin sen jäsenten omia väyliään pitkin, niin että turva-asioihin liittyvä tieto saadaan kulkemaan mahdollisimman laajalle.

Kulkutautia seurattiin

Ei ole kovin suuri yllätys, että viimeisten vuosien aikana klusterin toimintaa on ohjannut vahvasti korona. Myös sen suhteen klusterin saama tilannekuva oli hyvin kattava, kiitos ryhmän monipuolisuuden. Mukana kun oli tahoja aina SPR:stä lähtien. Epidemia näkyi paitsi ryhmässä käsiteltyjen asioiden sisällössä myös siinä, että varsinainen toiminta on siirretty vahvasti verkkoon.

– Toisaalta siellä toiminta on kuitenkin jatkunut vilkkaana. Olemme pitäneet paljon webinaareja erilaisista aihealueista, kuten nyt vaikkapa biometrisestä tunnistamisesta tai kyberuhkista.

Katse Ukrainaan

Pitkän linjan yrittäjä on hyvillään siitäkin, että Pirkanmaalla kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa on totuttu jo entuudestaan tekemään yhteistyötä. Selvä kun on, että epävarma maailmanpoliittinen tilanne eli käytännössä Ukrainan sota vaikuttaa ihmisten turvallisuudentunteeseen myös täällä.

– Nyt on noussut merkittävästi esiin tämä yleinen turvallisuus. Hyvää on, että meillä on jo entuudestaan olemassa täällä verkosto, jonka kautta meillä on hyvä tietämys alueen toimijoista, ja erilaisen turvallisuustiedon vaihtamiseen on jo olemassa ennakkoon valmiit kanavat, Turunen tuumaa.

Onpa klusteri Ukrainan tilanteen johdosta järjestänyt jo myös työpajan; Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen vaikutukset Pirkanmaalle. Siitä Turunen on jo ennakkoon vakuuttunut, että myös tulevissa kokouksessa mietitään varmasti sitä, miten Ukrainan tilanne vaikuttaa meidän turvallisuustilanteeseemme Pirkanmaalla.

– Takuulla sota tulee muokkaamaan meidänkin toimintaamme pidemmäksi aikaa, Turunen kertoo.

Alan yritysten kannattaa lähteä mukaan

Juha Turunen kertoo, että klusterin ovet ovat auki halukkaille alan yrityksille.

– Olipa kyseessä sitten yhteisö tai yritys, jos nämä asiat kiinnostavat, ehdottomasti kannattaa ottaa yhteyttä Business Tampereeseen, sieltä löytyvät hyvät yhteystiedot, joilla pääsee eteenpäin, Turunen tiivistää ja suosittelee verkostoa myös alan yrittäjille.

– Turvallisuusalan yrittäjälle tämä on tietysti myös työn puolesta erittäinkin relevaltti verkosto, joka voi hyvin johtaa myös kaupalliseen yhteistyöhön.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 5.4.2022

Ville Kulmala
Ville Kulmala