4.7.2018 klo 08:29
Uutinen

Tutkimus: Kaksi kolmesta suomalaisesta  kannattaa paikallista sopimista työpaikoilla

Kaksi kolmesta suomalaisesta on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi olla vapaus sopia työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijä haluavat sitä yhdessä.

Asia käy ilmi Kantar TNS:n tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi 1002 suomalaista. Tutkimuslaitos kysyi kesäkuussa työssäkäyvien suomalaisten mielipiteitä työmarkkinoista ja työttömyyskassoista Suomen Yrittäjien tilauksesta.

63 prosenttia vastasi KYLLÄ kysymykseen, että ”pitäisikö työpaikoilla olla sopimisen vapaus työehdoista, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä haluavat?” 23 prosenttia vastasi EI ja 14 prosenttia ei osannut muodostaa kantaa asiaan.

– Tutkimuksen tulos on erittäin vahva viesti paikallisen sopimisen puolesta, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Tutkimukseen vastaajista 652 eli 65 prosenttia kuuluu johonkin ammattiliittoon. (JUTTU JATKUU GRAFIIKAN ALAPUOLELLA)

Tärkein työmarkkinauudistus

Paikallisen sopimisen lisääminen lainsäädännön avulla on Pentikäisen mukaan seuraavan hallituksen tärkein työmarkkinauudistus.

Uudistuksia tarvitaan, jotta Suomen kilpailukyky paranee ja jotta luodaan lisää työpaikkoja. Työpaikkoja pitää kehittää ja asiakkaita palvella mahdollisimman hyvin.

Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan paikallisen sopimisen vapautta kannattaa työntekijöistä 59%, alemmista toimihenkilöistä 66% sekä johtavassa asemassa olevista ja ylemmistä toimihenkilöistä 57%.

Yrittäjistä 91 prosenttia kannattaa paikallista sopimista.

– Lisäksi tarvitaan lakisääteinen toisin sopimisen oikeus myös työehtosopimusten kehittämiseksi, Mikael Pentikäinen sanoo.

– Ne alkavat uudistua, kun on aito mahdollisuus sopia myös toisin. Tällä hetkellä moni työehtosopimus on kahle, joka estää työyhteisön kehittämisen, Pentikäinen jatkaa.

Pentikäinen toteaa, että työmarkkinajärjestöt jarruttavat paikallista sopimista.

– Jos sopiminen siirtyy työpaikoille, myös valtaa siirtyy liitoilta työpaikoille.

Paikallisen sopimisen vastustajat ovat väittäneet, että silloin työnantaja jyrää työntekijät. Pentikäinen ei usko siihen:

– Meillä on työvoimapula, jokaisen työnantajan pitää kohdella henkilöstöään hyvin. Jos niin ei tee, yrityksellä ei ole kohta yhtään työtekijää jäljellä, Mikael Pentikäinen painottaa. (JUTTU JATKUU GRAFIIKAN ALAPUOLELLA)

Jos työnantaja maksaisi YTK:n jäsenmaksun?

Suomen Yrittäjät on kannustanut jäsenyrityksiään maksamaan työntekijöidensä puolesta jäsenmaksut Yleiseen työttömyyskassaan YTK:hon. SY:n mielestä ammattiliitot niputtavat harhaanjohtavasti yhteen liiton ja työttömyyskassan jäsenyyden, vaikka ne ovat kaksi eri asiaa.

Mitä mieltä tutkimukseen vastaajat ovat siitä, että työnantaja maksaisi YTK:n jäsenmaksun?

60 prosenttia vastaajista olisi erittäin (32%) tai melko tyytyväisiä (28%), jos työnantaja työsuhde-etuna maksaisi ns. Loimaan kassan eli YTK:n jäsenmaksun. Erittäin tyytymättömiä olisi vastaajista 12% ja melko tyytymättömiä 7%. 22% ei osaa sanoa juu ei jaata.

Ammattiliittoon kuuluvistakin yli puolet (52%) olisi erittäin tai melko tyytyväisiä, jos työnantaja maksaisi YTK-maksun. 24% suhtautuu asiaan kielteisesti.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi