9.3.2022 klo 14:41
Uutinen

Työkyvyttömien määrä on ollut laskussa koko pandemian ajan – Masennus vie silti eläkkeelle keskimäärin yhdeksän ihmistä päivässä

Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä laski reilut kahdeksan prosenttia vuonna 2021. Mielenterveyden sairaudet ovat edelleen yleisin syy uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kääntyi laskuun jo ensimmäisenä koronavuonna 2020. Viime vuonna positiivinen kehitys jatkui ja uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli alhaisin koko 2000-luvulla. Asiasta kertoo Eläketurvakeskus.

Vuonna 2021 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 17 500 henkilöä. Laskua edeltävään vuoteen oli 1 600 henkilöä eli reilut 8 prosenttia. Lähes joka kolmas työkyvyttömyyseläke myönnettiin osaeläkkeenä.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat edelleen yleisin syy siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle, 33 prosentin osuudella. Toiseksi yleisin syy oli tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, 32 prosentin osuudella. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski samassa suhteessa molemmissa sairauspääryhmissä. Yleisimmistä sairauspääryhmistä vain kasvaimet nousivat edellisvuoteen verrattuna.

Myös ikäryhmittäin tarkasteltuna lasku oli tasaista. Vain yli 60-vuotiaiden määrä pysyi ennallaan.

– Aika näyttää jääkö positiivinen kehitys pysyväksi vai onko kyse hoitovelasta, joka purkautuu koronan jälkeen. Yli 60-vuotiaiden kehitystä selittää vanhuuseläkeiän nousu, mikä mahdollistaa työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen entistä iäkkäämpänä, Eläketurvakeskuksen tilastoyksikön päällikkö Tiina Palotie-Heino kertoo.

Mielenterveyden sairaudet suurimpia syitä

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 52 vuotta. Naisia siirtyneissä oli hieman enemmän kuin miehiä, 54 prosenttia.

Naisten yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy oli mielenterveyden sairaudet. Miehillä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet olivat hieman mielenterveyttä yleisempi syy.

Alle 35-vuotiaista 81 prosentille työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy oli mielenterveyden sairaudet. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien osuus kasvaa iän myötä. Yli 60-vuotiailla osuus oli jo lähes puolet.

Yleisin yksittäinen diagnoosi uusien työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla oli masennus. Vuonna 2021 masennuksen takia siirtyneitä oli 3 300 henkilöä, eli 9 henkilöä vuoden jokaiselle päivälle.

Kaksi kolmesta masennusperustein työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on naisia. Masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 47 vuoden iässä.

Työkyvyttömyyseläkeläisten määrä vähentynyt yli kolmanneksen 10 vuodessa

Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä sai vuoden 2021 lopussa ennakkotietojen mukaan 125 000 henkilöä, noin 5 000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2011 työkyvyttömyyseläkeläisiä oli vielä reilut 200 000. Kymmenessä vuodessa työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt yli kolmanneksen.

Toimitus
Toimitus