29.1.2020 klo 15:18
Uutinen

Työnantaja ja -tekijä, tunnetteko oikeutenne ja velvollisuutenne lakkotilanteessa – katso ohjeet tästä

Työtaistelutoimiin osallistuminen on aina työntekijälle täysin vapaaehtoista, eikä työntekijöitä voida pakottaa osallistumaan esimerkiksi lakon tai ylityökiellon noudattamiseen.

Teollisuusliiton lakko on nostanut esiin työntekijöiden oikeudet lakkotilanteissa. Tilanteiden kärjistyessä voi tulla houkutus kärjistää viestejä ja vetää mutkia suoraksi. Eri tahot pyrkivät myös levittämään väärää tietoa esimerkiksi liittyen siihen, että ammattiliittojen julistama lakko koskisi yleisesti tehtävää työtä.

– Ei voida sanoa, että ”työt ovat lakossa” ja on täysin selvää, että ammattiliitto tai yhdistys ei voi määrätä lakkoon sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole sen jäseniä. On muistettava, että lakko-oikeus on oikeus, mutta lakkoon osallistuminen on vapaaehtoista, oli sitten kyse liittoon kuuluvista tai järjestäytymättömistä työntekijöistä. Jos työntekijät haluavat tulla töihin, työpaikoilla voidaan tehdä työtä aivan normaalisti, vaikka ammattiliitto olisi lakon julistanut, työmarkkinoiden, työoikeuden ja sosiaaliturvan asiantuntija Atte Rytkönen kertoo.

Työtaistelutoimet, kuten lakko tai ylityökiellon noudattaminen on työntekijälle aina täysin vapaaehtoista. Kaikki työntekijät saavat siis itse tehdä päätöksen siitä, osallistuvatko he ammattiliiton julistamaan lakkoon vai eivät.

– Jos ammattiliittoon kuuluva eli järjestäytynyt työntekijä ei noudata liiton julistamaa lakkoa, voi noudattamatta jättämisellä olla ainoastaan yhdistysoikeudellisia seuraamuksia, Rytkönen sanoo.

Teollisuusliitto on käyttänyt kovaa ja paikoin uhkaavaakin kieltä niitä työntekijöitä kohtaan, jotka eivät halua lakkoilla. Rytkönen muistuttaa, että ketään ei saa syrjiä, kohdella epätasa-arvoisesti tai kiusata sen perusteella, että käyttää lakko-oikeuttaan eikä myöskään sillä perusteella, että ei halua kyseistä oikeutta käyttää.

– Minkäänlainen uhkailu tai haukkuminen sellaisia työntekijöitä kohtaan, jotka eivät halua työtaisteluun osallistua ei ole sallittua, eikä sellaista pidä hyväksyä. Mahdollisilla lakkovahdeilla ei myöskään ole esimerkiksi oikeutta estää muiden työntekijöiden pääsyä työpaikalle, Rytkönen sanoo.

Lakkotilanne poikkeaa aina normaalista arjesta ja voi nostaa pintaan näkemyseroja. Työnantajan täytyy pitää huolta, että mielipide-erot ratkaistaan hyvässä hengessä, eikä työpaikalla ei esiinnyt uhkaavaa käytöstä ja hyvä yhteishenki säilyy.

– Mikäli työnantaja huomaa, että työntekijöihin, jotka eivät halua osallistua työtaisteluun ja haluavat tulla töihin, kohdistuu epäasiallista käytöstä, kuten esimerkiksi uhkailua tai kiusaamista, on työantajalla oikeus sekä myös velvollisuus puuttua tällaiseen toimintaan. Lakko tai siihen osallistuminen ei siis tietenkään oikeuta ketään käyttäytymään epäasiallisesti toisia työntekijöitä kohtaan. Tällaisissa tilanteissa työnantajalla on mahdollisuus puuttua epäasialliseen toimintaan esimerkiksi huomauttamalla tai varoittamalla epäasiallisesta käytöksestä ja vakavimmissa tilanteissa epäasiallinen käytös voi johtaa myös työsuhteen päättämiseen, Rytkönen kertoo.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi