14.2.2022 klo 10:00
Uutinen

Työpaikkoja tulossa, mistä osaava työvoima? Kevään 2022 Pk-yritysbarometri julkaistu

Pk-yritykset lähtivät kuluvaan vuoteen poikkeuksellisessa tilanteessa, kun pandemia alkoi kiihtyä uudelleen. Tilanne heijastuu pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä ja odotukset ovat laskeneet, mutta ovat edelleen positiiviset. Satakunnassa suhdanneodotukset ovat laskeneet syksys-tä, mutta ovat kuitenkin paremmat kuin vuosi sitten keväällä, kertoo kevään 2022 Pk-yritysbarometri.

Pandemian jatkuminen ja terveysturvallisuuteen tähdänneiden rajoitusten voimassaolo ovat heikentäneet pk-yritysten tulevaisuuden näkymiä. Myönteistä on se, että odotukset henkilöstön määrän kehityksestä ovat pysyneet positiivisina ja jopa lievästi parantuneet. Tulokset osoittavat myös sen, että ilmastoasiat ovat nousseet Satakunnassakin aiempaa useampien yritysten strategiaan ja se näkyy myös konkreettisina toimenpiteinä.

– Satakunnassa suhdanneodotukset ovat laskeneet syksystä, mutta ovat kuitenkin edellä viime vuoden kevään lukuja, Markku Kivinen kertoo kokonaistuloksista heti aluksi.

Satakunnan suhdanneodotusten saldoluku oli +7. Naapurimaakunnista heikommat suhdanneodotukset olivat Etelä-Pohjanmaalla, saldoluku +2. Varsinais-Suomessa saldoluku oli +10 ja Pirkanmaalla +13.

–  Koronan vaikutukset näkyvät edeltävien kahden vuoden mittauksissa vahvasti, sillä vielä vuoden 2020 keväällä, ennen ensimmäisiä koronatoimia suhdanneodotus oli Satakunnassa +18, joka oli tietenkin silloin maan kärkitasoa. Toivotaan, että näihin lukemiin vielä Satakunnassa päästään, Markku Kivinen muistelee aikaa ennen koronakriisiä.

Seutukunnissa suhdanneodotuksissa oli jälleen isoja eroja. Rauman seutukunnalla suhdanneodotusten saldoluku on selkeästi positiivinen +18, Porin seutukunnalla +2 ja Pohjois-Satakunnassa +4.

Korona näkyy eri yrityksissä eri tavoin

Koronan vaikutukset näkyvät suoraan erityisesti mm. ravintola-, matkailu- ja tapahtuma-alalla sekä kuntosaleilla, ja välillisesti tietenkin myös niissä yrityksissä, jotka tuottavat palveluja ja tuotteita kyseisten alojen toimijoille.

On huomioitava, että koronan vaikutukset voivat näkyä myös kasvuna, mutta silloin haasteena ovat mm. osaavan työvoiman saatavuus sekä kokonaisia toimialoja kurittavat komponenttipulat. Osaavan työvoiman saatavuus näkyykin myös Pk-yritysbarometrin Satakunnan tuloksissa. Se nousee korkeimmalle kasvun ja työllistämisen estäväksi tekijäksi.

– Satakuntalaisten pk-yritysten arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä oli kasvanut. Saldoluku oli +11, mikä hätyyttelee jo maan keskiarvoa (+13), Kivinen nostaa esiin positiivisia asioita, mutta jatkaa kuitenkin heti perään, että avoimien työpaikkojen ja osaavan työvoiman kohtaanto-ongelma on todellinen haaste ja nousee useasti esiin pk-yritysten kanssa keskustellessa.

Liikevaihdon osalta odotukset olivat Satakunnassa maan keskiarvoa paremmat (Satakunnassa +26, koko maa +25). Kannattavuusodotukset olivat kuitenkin selkeästi miinuksella (saldoluku -7), Porin seudulla kannattavuusodotukset olivat vielä huonommat -14, vaikka liikevaihto-odotukset olivat Satakunnassa korkeimmat juuri Porin seudulla (saldoluku +29).

Uuden kasvun vaatima rahoitus pyritään turvaamaan

Satakuntalaisten pk-yritysten investointihalukkuus on Pk-yritysbarometrin mukaan selvässä laskussa (saldoluku -13). Rahoituksen saatavuus on pysynyt keskimäärin hyvällä tasolla, mutta erityisesti kasvuhakuiset yritykset kokevat luottopolitiikan kiristyneen.

– Finnvera pyrkii täydentävänä rahoittajana turvaamaan rahoituksen saatavuuden nimenomaan kasvu- ja investointitilanteessa, kertoo aluepäällikkö Pia Kiuru.

Pk-yritysbarometrin mukaan 20 prosenttia pk-yrityksistä aikoo hakea seuraavan 12 kuukauden aikana rahoitusta omistusjärjestelyihin ja yrityskauppoihin, mikä on selvästi enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Seuraavan viiden vuoden kuluessa omistusjärjestelyn aikoo toteuttaa jopa 35 prosenttia vastaajayrityksistä.

Pk-yritysbarometri on erityisesti työkalu, ei pelkkä mittari

Markku Kivinen toivoo myös jokaisen yrittäjän paneutuvan Pk-yritysbarometriin. Se toimii hyvänä taustatyökaluna oman yritystoiminnan kehittämiseen ja esimerkiksi investointien suunnitteluun. Pk-yritysbarometrin avulla yrittäjä voi peilata oman toimintansa ennakoimisessa alueellisten kollegoiden suhdanneodotuksia, myös eri toimialoilta.

Pk-yritysbarometrin toteuttavat yhteistyössä Suomen Yrittäjät, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Finnvera.

Lisätiedot ja haastattelut:Pk-yritysbarometrin sisältö:
Markku Kivinen
| toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät ry | 050 377 8006
Pia Kiuru | aluepäällikkö, Finnvera | 040 578 2016