20.8.2019 klo 09:23
Uutinen

Työttömyyden lasku taittunut mutta työtä edelleen paljon tarjolla Pohjois-Pohjanmaalla!

Pohjois-Pohjanmaalla oli heinäkuun lopussa 21 300 työtöntä työnhakijaa (ml. lomautetut), mikä on 1 100 työtöntä (-5 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kiihkein työttömyyden laskuvaihe on ohi, sillä työttömien määrä ei alene yhtä merkittävästi kuin viime vuonna ja vielä alkuvuodesta. Työvoiman kysyntä on kuitenkin hyvää tasoa. Avoimia työ-paikkoja oli TE-toimistossa tarjolla koko heinäkuun aikana noin 7 200 ja uusien paikkojen määrä oli selvästi korke-ampi kuin viime kesänä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli heinäkuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 11,4 %, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli vastaavana ajankohtana 10,2 %. Kunnittain työttömyysaste vaihteli Hailuodon ja Reisjärven 6,4 %:n ja Oulun 13,3 %:n välillä. Oulussa työt-tömiä työnhakijoita oli 13 000, mikä on 61 % maakunnan kaikista työttömistä.

Valtaosassa Pohjois-Pohjanmaan kuntia työttömien määrä oli heinäkuun lopussa vuoden takaista alhaisempi. Useissa kunnissa vuosimuutos oli suhteellisen vähäinen. Kunnittain alhaisimmat työttömyysasteet olivat Hailuo-dossa (6,4 %), Reisjärvellä (6,4 %), Kalajoella (6,7 %), Pyhännällä (7,0 %) ja Pyhäjoella (7,6 %). Korkeimmat työt-tömyysasteet olivat Oulussa (13,3 %), Taivalkoskella (12,6 %), Pudasjärvellä (12,1 %), Vaalassa (11,6 %) ja Iissä (11,5 %.)

Työttömyys on vähentynyt vuoden takaisesta kaikissa keskeisissä seurantaryhmissä. Pohjois-Pohjanmaan työt-tömistä puolet oli heinäkuun lopussa miehiä ja puolet oli naisia. Naisten työttömyys aleni aiemmin miehiä ripeäm-min, mutta nyt tilanne näyttää tasaantuneen. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoinen työttömyys) oli heinä-kuun lopussa 4 700, mikä on 1 150 vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita nuoria oli heinäkuun lopussa työttömänä 3 650 ja yli 50-vuotiaita työttömiä oli samaan aikaan 6 200. Sekä nuorissa ja varttuneissa ikäryhmissä työttömyys on alle vuoden takaisen tason.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon avoimeksi heinäkuun aikana 3 900, mikä on lä-hes 1 100 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Työantajat hakivat runsaasti ammatillisia perusosaajia varsinkin rakentamisen ja eri palvelujen tehtäviin (mm. rakennustyöntekijät, kirvesmiehet, konekorjaajat, ravintolatyöntekijät, siivoojat, hoiva-alojen työntekijät).

Heinäkuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli yli 7 300 henkilöä, mikä on 500 vähem-män kuin vuosi sitten. Aktivointiaste on pysynyt kuitenkin vuoden takaisella tasolla ja se oli heinäkuun lopussa 25,7 %. Palveluittain eniten osallistujia (3 300) oli koulutuksessa; omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskelevia oli 2 300 ja työvoimakoulutuksessa oli 1 000 opiskelijaa. Työllistettynä yksityiselle ja julkissektorille oli 1 850 hen-kilöä ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 1 800 henkeä.

Lisätietoa:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:johtaja Petri Keränen, 0295 026 727yksikön päällikkö Eine Kela, 0295 038 227asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116suunnittelija Pirjo Hyrkäs (tilastot), 0295 038 061

S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
johtaja Maire Mäki, 0295 056 800 palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 0295 056 596palvelujohtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, 0295 056 713

S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Työllisyyskatsaukset verkkoversiona: https://www.temtyollisyyskatsaus.fi/graph/tkat/tkat.aspx?ely=12#
Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoiden kuvia, lukuja ja ja aineistoja: Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa
Työnvälitystilaston data vapaasti tarjolla: StatFin-palvelusta kohta Työmarkkinat > Työnvälitystilasto (TEM).
Työllisyyskatsausten julkistukset: Työllisyyskatsausten ja tilastojen julkistamispäivät vuonna 2019.
Tilastokeskuksen tarjontaa: Tilastokeskuksen kuukausittainen otantapohjainen työmarkkinatieto