Kesätyöntekijän palkkaamisessa on muistettava kunnollinen työhön opastus. Kuva: Getty Images
24.2.2022 klo 21:42
Uutinen

Työvoiman saatavuus vaikeutunut: Useilla toimialoilla työntekijöiden palkkausta ulkomailta nopeutettiin.

Hämeen ELY-keskuksen maahanmuuttoasiain toimikunta päätti helmikuun kokouksessaan muuttaa alueellista työlupalinjausta.

Työvoiman saatavuus on vaikeutunut useilla toimialoilla. Tämä näkyy avoimien työpaikkojen merkittävänä kasvuna. Työnantajat kertovat myös, että useissa tapauksissa työpaikkoja ei voida täyttää sopivien hakijoiden puuttuessa kokonaan. Siksi uudessa linjauksessa ns. tarveharkinnasta vapautetaan terveysalan, maatalous-, metalli- ja rakennusalan ammattien lisäksi kuljetustyöntekijät, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät sekä siivoojat.

– Uusi linjaus ei ratkaise yrityksien rekrytointiongelmia, mutta parhaimmillaan saatavuusharkinnan poisto voi lyhentää ulkomaisen työvoiman palkkaukseen kuluvaa aikaa merkittävästi, toteaa Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka.

Yrittäjäjärjestö on todennut aikaisemmin, että saatavuusharkinnasta tulisi luopua kokonaan Etelä-Suomessa.

– Helmikuun kokouksessa käytiin lupaavia keskusteluja myös teollisuuden prosessityöntekijöistä, mutta todettiin, että asiassa tarvitaan lisää taustaselvitystä. Prosessityöntekijöiden sekä mahdollisten muiden ammattialojen tilanteesta jatkamme keskusteluja syyskuussa.

Hämeen ELY-keskuksen maahanmuuttoasiain toimikunnassa ovat edustettuna Hämeen te-toimisto, kunnat, maakuntien liitot, työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, Yrittäjät, ammattiliittoja, ammatillisia oppilaitoksia ja korkeakouluja, Kauppakamari, kehitysyhtiöitä sekä Etelä-Suomen AVI ja alueen vastaanottokeskukset.