Annukka Suotula hallituksen jäsen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja Vesa Anttila, kunnanhallituksen entinen pj. ja kehitysyhtiön selvityksessä ja aloituksessa mukana toiminut Minna Matinlauri ja Tyrnävän Yrittäjien pj. Mikko Kukkohovi.
18.1.2022 klo 08:52
Uutinen

Tyrnävän Yrittäjät Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuoden 2021 alueellinen paikallisyhdistys

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät nimeää heti toimintavuoden alussa toiminta-alueeltaan Vuoden paikallisyhdistyksen. Valintaa tehdessä arvioidaan paikallisen yhdistyksen toimintaa mm. aktiivista otetta kuntayhteistyössä, jäsenmäärän kehittymistä, viestintää ja vuorovaikutusta. Tarkasteluajanjaksona on edeltävä toimintavuosi, avaa valintakriteerejä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen.

Tyrnävän Yrittäjissä on otettu kuluneena vuotena nähty tärkeänä olla mukana yhteistyössä kehittämässä alueen elinkeinopolitiikkaa. Yhdistyksen aloitteesta Tyrnävälle perustettiin Tyrnävän Kehitys Oy, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä ja yrittäjiä liiketoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Kukkohovi on yhdessä alueen yrittäjien kanssa kokenut tärkeäksi olla mukana vaikuttamassa siihen, että alueen yrityksille saadaan hyvät palvelut ja toimintaedellytykset.

Muissakin asioissa kehittämistyötä tehdään kuntapäättäjien ja yrittäjien kesken. Yrittäjille ja kuntapäättäjille, on tehty kyselyjä ja järjestetty yhteistyössä keskustelutilaisuuksia. Kehittämistyötä on tehty myös eri yhdistysten kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on kuntalaisten osallistaminen ja yhteinen halu tehdä Tyrnävästä hyvä paikka elää ja asua. Tyrnävän kunnan nettisivuilla on nähtävillä seuraavaa:
”Tyrnävällä yrittäjähenki elää väkevänä. Tuloa ja tulosta saadaan omasta maasta, itse tehden ja toisia auttaen. Yrityksiä löytyy kunnastamme lähes kaikilta toimialoilta, ja uusille tekijöille annetaan aina tilaa ja tukea.”

Tyrnävän Yrittäjät puheenjohtaja Mikko Kukkohovin johdolla toimii aktiivisesti, yhteistyössä toisia kuunnellen ja keskustellen. Hyvä yhteishenki näkyy myös jäsenkehityksessä. Vuoden aikana yhdistykseen on liittynyt 19 uutta jäsentä ja vain 3 on eronnut jäsenyydestä. Kokonaisjäsenmäärä on tällä hetkellä 99 jäsentä, summaa yhdistyksen toiminnasta Riikonen.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
puheenjohtaja Jussi Riikonen
jussi.riikonen@yrittajat.fi
p. 040 3100 501.