11.5.2021 klo 21:55
Uutinen

Uudenmaan Yrittäjät kirittää koronaexitiä – yritykset kannattaa pitää kunnassa 

Uudenmaan Yrittäjät edellyttää, että julkiset toimijat ja erityisesti kunnat ottavat välittömästi toimenpidelistalleen yritystalouden huomioimisen, jotta koronaexitissä ei hukata hyviä yrityksiä ja kunnan elinvoimaa.

Uudenmaan Yrittäjien kevätkokous 11.5.2021 otti kantaa koronaexit-toimiin:

Uudenmaan Yrittäjät kirittää koronaexitiä – yritykset kannattaa pitää kunnassa

Tähän saakka julkisten toimijoiden huomio on ollut koronaepidemian terveysvaikutusten ennaltaehkäisyssä ja minimoinnissa. Uudenmaan Yrittäjät edellyttää, että julkiset toimijat ja erityisesti kunnat ottavat välittömästi toimenpidelistalleen yritystalouden huomioimisen, jotta koronaexitissä ei hukata hyviä yrityksiä ja kunnan elinvoimaa.

Koronarajoitusten vaikutukset kuormittavat ja uhkaavat etenkin monien pienten yritysten olemassaoloa juuri nyt, kun koronaexit on jo aivan kulman takana, ja maailmalla jo alkanut. Kassan kestävyys on koetuksella erityisesti niillä aloilla, joihin kokoontumis- ja aukiolorajoitukset vaikuttavat edelleen.

Valtakunnallisesti on nyt ensiarvoisen tärkeää, että koronaexitiä vauhditetaan kaikin mahdollisin tavoin. Tämä tarkoittaa:

 • rokotteiden tehokasta jakelua,
 • kokoontumis- ja aukiolorajoitusten purkua heti kun se on asiantuntijatahojen mukaan terveysturvallisesti mahdollista,
 • muiden koronaa estävien keinojen suosimista,
 • entistä nopeampaa yrityskentän tukemista ja
 • rajaliikenteen avaamista terveysturvallisesti mahdollisimman pian koronatestauksen, rokotustodistusten ja eurooppalaisen koronatodistuksen avulla

Kuntaa ei ole ilman yrityksiä. Jos kunnassa olevat yritykset lähtevät, lähtevät myös verotulot ja palvelut. Kunnan elinvoima hiipuu. Kannattaa kysyä, miltä kuntamme näyttää ja millainen se on asua, jos siellä ei ole ravintoloita, kulttuuritoimintaa tai erikoiskauppoja. Uudenmaan Yrittäjät kehottaa kuntia käymään läpi omaa yrityskantaansa laajakatseisesti yhteistyössä yrittäjäyhdistysten kanssa ja tarkastelemaan, voidaanko yrityksiä tukea esimerkiksi:

 • suoralla tuella, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi tukisetelillä ja halutessaan kohdistaa esimerkiksi vuokrakuluihin, työllistämiseen, ilmastotoimiin, kehittämiseen tai velkaneuvontaan,
 • ottamalla osaa koronakuluihin, kuten korvaamalla rajoitusten tuomien ylimääräisiä kuluja,
 • ohjaamalla hankintoja yhteistyössä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa niin, että hankinnoissa huomioidaan kaikenkokoiset yritykset ja niiden yhteenliittymät sekä kunnan taloudellinen kokonaisetu,
 • ostotoiminnassa lyhentämällä maksuajan yrityksille muutamaksi päiväksi,
 • kehittämällä toimintaympäristöä, yhteismarkkinointitoimenpiteitä ja näkyvyyttä ja
 • tarkastelemalla investointeja ja niiden yritysvaikutuksia.

Yritysvaikutusten arviointi on tehokas tapa edistää yrittäjyyttä

Uudenmaan Yrittäjät muistuttaa, että hyvin monilla kunnassa tehtävillä päätöksillä on joko suora tai epäsuora vaikutus kunnassa toimiviin yrityksiin, ja sitä kautta työpaikkoihin ja verotuloihin. Kunnissa tulee kaikessa päätöksenteossa ottaa rutiininomaseksi toimintatavaksi arvioida päätösten suorat ja epäsuorat yritysvaikutukset.

Muita kiinnostavia aiheita