31.3.2017 klo 16:17
Uutinen

Uusi kampus vauhdittaa Itä-Helsingin kehitystä

Suomen suurin ammattikorkeakoulu Metropolia siirtyy neljän kampuksen toimintamalliin. Myllypuroon valmistuu vuosina 2018-2019 uusi kampus, joka tuo alueelle noin 6 000 opiskelijaa ja 600 työpaikkaa. Myllypuroon siirtyvät sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan ja keskushallinnon toiminnot.

Myllypuron kampuksella tulee olemaan valtava merkitys koko Itä-Helsingin tulevaisuuden kannalta. Kampus on historiallinen mahdollisuus tasapainottaa koko metropolialueen sosioekonomista rakennetta. Tavoitteena on, että Metropolian kampus käynnistää myönteisen kierteen, joka johtaa yritystoiminnan vahvistumiseen ja työpaikkamäärän kasvuun sekä lisää Itä-Helsingin vetovoimaa asuinpaikkana.

Sijaintinsa vuoksi kampuksella on erinomaiset edellytykset muodostua alueellaan merkittäväksi toimijaksi ja kohtaamispaikaksi, joka vetää puoleensa yrityksiä ja asukkaita. Vastaavasti Metropolian ja sen opiskelijoiden odotetaan osallistuvan aktiivisesti ympäröivän yhteisön toimintoihin. Virkeän paikallisen ekosysteemin perusta muodostuu molempiin suuntiin kulkevista ihmis- ja ajatusvirtauksista.

Vaikutukset Itä-Helsingin yritystoimintaan

Lähes 7 000 ihmisen ilmaantuminen alueen päiväväestöön tarkoittaa merkittävää päivittäisten asiointipalvelujen kysynnän lisäystä sekä Myllypurossa että Itäkeskuksessa. Itis, Puotinharjun ostoskeskus Puhos ja erityisesti Myllypuron ostoskeskus voivat merkittävästi hyötyä kampuksen avautumisesta. Tilapäisesti tyhjinä olevia liiketiloja voidaan hyödyntää kampuksen oheistoiminnoille.

Metropolia ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet yhteistyöstä koulutussektoreidensa yritysten kanssa. Uuden kampuksen vaikuttavuus perustuu näiden yhteistoimintasuhteiden vahvistamiseen ja uusien luomiseen. Muutto Myllypuroon avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia Itä-Helsingissä toimivien yritysten ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Lisäksi uuden kampuksen avautuminen tarjoaa mahdollisuudet pitkäjännitteiseen kumppanuuteen kokonaisten toimialojen kanssa.

Rakennusteollisuuden kanssa käydyt keskustelut osoittavat, että alalla on aito intressi pitkäkestoiseen ja syvälliseen kumppanuuteen Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa. Eräät yritykset ovat ilmeisen valmiita siirtämään jopa osia toiminnoistaan kampukselle tai sen läheisyyteen.

Vastaavasti sosiaali- ja terveysalan suuri uudistus merkitsee epäjatkuvuuskohtaa, joka avaa uusia mahdollisuuksia sekä palvelujen järjestäjien että tuottajien yhteistyölle Metropolian kanssa. Itä-Helsingissä toimivat sosiaali- ja terveysalan yritykset voivat saada merkittävää hyötyä yhteistyöstä kampuksen kanssa.

Aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:n Metropolian toimeksiannosta laatimassa raportissa ehdotetaan, että Itä-Helsingin yrittäjäjärjestöt ja Metropolia organisoivat yhdessä palvelun, jonka avulla paikalliset yritykset pääsevät joustavasti mukaan kampuksen kehitys- ja koulutushankkeisiin.

Uusien yritysten syntyminen ja siirtyminen muualta kampuksen läheisyyteen

On tärkeää, että kampuksen vetovoima houkuttelee alueelle uusia yrityksiä sekä luoda kampukselle alusta asti hyvät puitteet uusien yritysten syntymiselle. Kampuksen yhteyteen on tarkoitus perustaa näkyvä startup-keskus, jonka tavoite on tuottaa uusia yrityksiä ja auttaa niitä kasvuun. Se voi sijaita myös uuden rakennuksen ulkopuolella. MDI:n raportin mukaan Itä-Helsingin yrittäjäjärjestöt voisivat tarjota jäsenistönsä kautta vertais- ja neuvontapalveluja aloittaville yrityksille.

Helsingin kaupunki luo kaavoituksella ja maapolitiikalla edellytykset yritysten sijoittumiseen kampuksen läheisyyteen. Kampuksen viereen ja Liikuntamyllyn ympärille on jo suunnitteilla runsaasti uusia toimitilarakennuksia, joihin tulee sekä toimistoja että liiketilaa.

Metropolian Myllypuron kampus tarjoaa potentiaalisen kilpailuedun paikallisille yrityksille. Vastaavasti Metropolia ammattikorkeakoululla on tahto olla hyvä yrityskumppani erityisesti uuden kampuksen lähialueella. Helsingin Yrittäjät jäsenyhdistyksineen on kampuksen kannalta ensiarvoinen yhteistyötaho. Kampuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin kannattaa jo nyt tarttua.

Kirjoittaja Eero Holstila on kaupunkikehityksen asiantuntija aluekehityksen konsulttitoimisto MDI:ssa ja toimi Helsingin elinkeinojohtajana vuosina 2006-2011.

Teksti: Eero Holstila

Kuva: Timo Hämäläinen