Kuva: Pixhill
4.10.2023 klo 06:44
Uutinen

Uusi kestävyysraportointi vaikuttaa myös pk-yrityksiin – Yrittäjä, ole ajoissa yhteydessä isoihin kumppaneihisi

Suurten yritysten velvoitteet raportoida sosiaalisista ja ympäristötoimistaan sekä niiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon tulevat koskemaan myös pk-yrityksiä, vaikka direktiivi ei niitä juridisesti koske.

Uusi yritysten kestävyysraportointidirektiivi edellyttää vuoden 2024 alusta, että suuret yritykset raportoivat sosiaalisista ja ympäristötoimistaan sekä niiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon. Yritysten on suunniteltava esimerkiksi, miten niiden liiketoimintamallissa ja strategiassa huomioidaan ilmasto- ja muut kestävyysriskit sekä ilmastoneutraaliin talouteen liittyminen.

Direktiivin asettamat vaatimukset tulevat käytännössä valumaan sellaisille pk-yrityksille, joiden arvoketjuissa on direktiivin soveltamisalaan kuuluvia suurempia yrityksiä. Myös esimerkiksi pankit tulevat vaatimaan raportointia voidakseen myöntää yrityksille rahoitusta.

Pk-yritysten raportoinnille ei ole olemassa standardimuotoa.

– Käytännössä jokainen iso toimija voi esittää omat yksilölliset vaatimuksensa arvoketjussaan toimiville pk-yrityksille. Raportointistandardeja pk-yrityksille on kehitteillä, mutta isojen yritysten ei ole pakko tällaisen vapaaehtoisen standardin mukaista raportointia hyväksyä, sanoo asiantuntija Sanna Lempiäinen Suomen Yrittäjistä.

Kestävyysraportointidirektiivin soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä voi olla velvoite lopettaa yhteistyö pk-yrityksen kanssa, mikäli ne eivät saa direktiivin edellyttämiä tietoja arvoketjustaan.

– Ole yhteydessä isoihin liiketoimintakumppaneihisi hyvissä ajoin ja selvitä mitkä heidän raportointivaatimuksensa ovat. Apua raportointiin voi kysyä esimerkiksi omalta tilitoimistolta tai kirjanpitäjältä, kehottaa Lempiäinen.

Lisätietoa raportoinnista löydät täältä

Mikä raportointivelvollisuus?

Kestävyysraportointi tulee asteittain pakolliseksi seuraaville yrityksille:

Kaikki pörssilistatut yritykset (poislukien mikroyritykset)

EU:ssa toimivat kolmansien maiden yritykset, joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa EU:n alueella

Kaikki listaamattomat yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä: henkilöstö yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma yli 20 miljoonaa euroa.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus