18.6.2018 klo 14:42
Uutinen

Uusi liikennelaki ajaa matkailuyritykset kaaokseen keskellä sesonkia

Uusi liikennelaki on astumassa voimaan heinäkuun alussa. Sen aiheuttamat vaatimukset ovat tulleet täytenä yllätyksenä matkailuyrittäjille ja jopa lakia säätäneille päättäjille. Käytännössä lain ehtojen täyttäminen on matkailuyrityksille suunnitellulla aikataululla täysin mahdotonta ja tuo yrityksille valtavia ennakoimattomia kustannuksia. Matkailukentällä vaaditaan, että laissa aiemmin ollut poikkeus matkailualan yrityksille säilytetään myös uudistetussa laissa.

Nykyisestä lakiehdotuksesta on viime hetkillä poistettu matkailuyrityksille myönnetty poikkeus, joka mahdollistaa matkailupalveluihin olennaisesti liittyvien kuljetusten järjestämisen joustavasti osana palvelukokonaisuutta. Laki on tulossa voimaan kahden viikon päästä.

Nykyisessä muodossaan laki aiheuttaa matkailuyrityksille uusia kustannuksia ja vaikeuttaa palveluiden järjestämistä merkittävästi. Annetulla aikataululla lain noudattaminen on myös mahdotonta.

Lain astuessa voimaan heinäkuun alussa jokaisella matkailijoita kuljettavalla yrityksellä tulisi olla taksiliikennelupa, jokaisella kuljettajalla tulisi olla ajolupa, ja kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot tulee olla rekisteröity luvanvaraisen toiminnan käyttöön. Esimerkiksi ajoluvan hankkiminen on kohtuullisen vaativaa, ja siihen vaadittava taksinkuljettajan koe on mahdollista suorittaa vain suomeksi ja ruotsiksi. Matkaoppaina toimivat usein ulkomaalaiset työntekijät, joille luvan suorittaminen ei ole edes mahdollista.

Asiakas eli matkailija on ostanut kuljetuspalvelut osana matkailu- ja aktiviteettipalveluja mahdollisesti kuukausia aiemmin. Palvelua myydessään yrittäjällä ei ole ollut tiedossa kustannusten kohoaminen lain myötä. Tätä kustannusta on mahdotonta tai vaikeaa siirtää asiakkaalle, joten palvelut joudutaan tuottamaan jopa tappiolla.

Erityisesti pienillä paikkakunnilla kuljetusten väliaikainen ulkoistaminen ei ole mahdollista, koska takseja ei yksinkertaisesti riitä.

”Meillä Harrinivassa tarjotaan joka päivälle useita ohjelmapalveluja joihin sisältyy kuljetus. Kahden viikon päähän tullut yllättävä lakimuutos on aiheuttanut tilanteen, että joko emme myy näitä ohjelmapalveluja enää, tai yritämme saada taksikuljetuksen ja maksamme itse siitä tulevan 20-50% hinnankorotuksen tuotteeseen tai haemme taksilupia itsellemme ja alamme sen myötä kilpailemaan tulevaisuudessa paikallisten taksiyrittäjien kanssa”, toteaa Harriniva Hotels & Safaris -matkailuyrityksen toimitusjohtaja Niina Pietikäinen. ”Tällä hetkellä tilanne on epäselvä eikä meillä ole rehellisesti sanottuna vielä tietoa miten esimerkiksi 2.7. varatut paketit pystytään toteuttamaan.”

Valtaosa matkailuyrityksistä on mikroyrityksiä, joiden selviytyminen voi olla pienestä kiinni. Matkailun kasvaessa vauhdikkaasti yritykset tarvitsevat luotettavan ja ennakoitavan toimintaympäristön niin säännösten kuin yritystoiminnan kustannusrakenteen osalta. Lainsäätäjien tulee kantaa vastuu päätöstensä seurauksista myös yrityskentässä.

Lain valmistelussa ei ole huomioitu sen matkailualalle aiheuttamia kohtuuttomia vaatimuksia. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä sen aiheuttamia kustannuksia ja lain noudattamisesta on tehty yrityksille käytännössä mahdotonta. Lakiin tulee pikaisesti palauttaa matkailualan erityissääntö, joka mahdollistaa matkailuyritysten joustavan ja kustannustehokkaan toiminnan jatkossakin.