5.2.2020 klo 10:08
Uutinen

Uusi perhevapaamalli tuo joustoja – Digi-yrittäjä: ”Kustannusten kasvu ei voi tulla kokonaan työnantajien maksettavaksi”

Joustot auttaisivat yrittäjävanhempia hoitamaan sekä lapsensa että firmansa hyvin. Sollertis Oy:n Joanna Niinisen mukaan joustavat ratkaisut lisäävät työhön paluuta, kun kosketus työelämään säilyy.

Hallituksen uusi perhevapaamalli esiteltiin tiistaina aamupäivällä. Uudistus astuu voimaan aikaisintaan vuonna 2021.

– Suunnitellut joustot olisivat tärkeitä erityisesti yksinyrittäjävanhemmille, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Uudistuksessa uhkaa kuitenkin työnantajakustannusten nousu ja työllisyyden heikentyminen.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen kertoi perhevapaauudistusta valmistelevan työryhmän työstä ja jatkovalmisteluun valikoituneesta päivärahamallista. Suomen Yrittäjät on mukana työryhmässä.

SY:n Harri Hellsténin mukaan malli on yrittäjille niin hyvä, kuin EU-direktiivien ja hallitusohjelman vaatimusten pohjalta voi saada aikaan. STM:n työryhmä jatkaa valmistelua mallista, jossa molemmille vanhemmille tulisi oma 164 päivän kiintiö, josta voisi luovuttaa toiselle 69 päivää. Isille kiintiöityjä ansiosidonnaisia vapaita siis pidennetään lyhentämättä äitien nykyisin käytettävissä olevaa osuutta, kuten hallitusohjelmassa edellytetään. Lisäksi synnyttävälle vanhemmalle tulisi 30 päivän raskausrahakausi.

Joustoja kaavaillaan niin, että vapaita voisi esimerkiksi pitää nykyistä useammissa jaksoissa.

– Joustot mahdollistaisivat myös yrittäjille paremmin perhevapaiden pitämisen. Ajamme sitä työryhmässä, Hellstén sanoo.

Juha Sipilän hallitus ei saanut yrityksistä huolimatta sovittua perhevapaauudistuksesta ja nyt asia on Sanna Marinin hallituksen työlistalla.

Työnantajien kustannukset nousevat

Jos ministeri Pekosen esittelemä malli toteutuu, se lisää järjestelmäkustannuksia eikä edistä työllisyyttä. Päätöksiä ei kuitenkaan vielä ole tehty. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan ensi vuoden alusta.

Alustavien laskelmien mukaan malli vähentäisi työllisyyttä jopa 5000:lla vuoteen 2030 mennessä ja maksaisi enimmillään yli sata miljoonaa euroa. Suurin osa uudistuksesta tulisi maksettavaksi sairausvakuutusmaksujen korotuksien kautta. Näiden vaikutusten lopullinen laajuus riippuu siitä, miten aktiivisesti isät alkaisivat uutta kiintiötään käyttämään.

Digimarkkinoinnin yrittäjä kannattaa joustoja, kustannusten kasvulle pitää löytää ratkaisu

Vaikka yrittäjillä on oikeus vanhempainpäivärahoihin, he eivät aina pysty pitämään perhevapaita.

IT- ja digimarkkinointiin keskittynyt kuopiolainen Sollertis työllistää 15 ammattilaista, myös naisia. Yrittäjäpariskunta sai kesällä vauvan ja äiti Joanna Niininen on huhtikuuhun asti äitiysvapaalla. Niinisen mukaan on hyvä, että malli lisää tasa-arvoa vanhempien välille.

– Jousto on erittäin hyvä asia perheiden kannalta. Vapaata voi jakaa äidin ja isän kesken useampaan osaan. Joustavat ratkaisut ovat nykyaikaa, kun moni on pätkätyöläinen tai freelance. Tuollaiset asiat lisäävät työhön paluuta, ja kosketus työelämään säilyy, Niininen kertoo Yrittäjämedioille.

Mika Hoffrenin ja Niinisen yrityksessä ei kukaan työntekijöistä ole ollut äitiyslomalla yli kymmeneen vuoteen, mutta yksi työntekijä oli isyysvapaalla kuukauden.

– Näen, että suurin kustannus työnantajalle on sijaisen löytäminen, jos työtä ei pysty jakamaan olemassa olevalle henkilöstölle. Silloin puhutaan kymmenistä tuhansista euroista.

Nyt esitetyssä mallissa kustannusten kasvu mietityttää.

– Näen mallin työnantajan kannalta hyväksi siinä, että kulut jakautuisivat tasaisemmin molempien vanhempien työnantajille. Tässä mallissa kustannukset kasvavat nykyiseen verrattuna, ne eivät voi kaikki tulla työnantajien maksettavaksi, koska tällä hetkelläkin palkkaaminen on kallista sivukuluineen.

Mäntsäläläisen Car Pojat Oy:n yrittäjä ja varatoimitusjohtaja Mari Virolainen ei viitisen vuotta sitten vauvan synnyttyä pitänyt varsinaista äitiyslomaa, vaan hoiti töitä samalla kun hoiti lasta. Perheessä on myös 10-vuotias lapsi.

Myös Virolainen toivoo, etteivät perhevapaan kustannukset työnantajille kasvaisi.

– Valtion pitäisi tulla kustannuksiin mukaan. Mallin pitää huomioida myös se, miten se rasittaa yrityksiä. Yritysten pitäisi pystyä työllistämään. Meidän kokoisella yrityksellä olisi vaikea tilanne, jos joku on vuoden poissa. Miten me selviytyisimme niistä kustannuksista, hän pohtii.

Yrittäjäpariskunta: ”Nyt oli oikea aika hankkia lapsi”

Joanna Niininen ja hänen miehensä joutuivat suunnittelemaan lapsen hankkimista yrityksen toiminnan kannalta. Niininen koulutti sijaisensa ennen äitiyslomalle jäämistä.

– Nyt oli oikea aika, sillä nyt on oikeat ihmiset töissä. Jos emme olisi etukäteen suunnitelleet tätä, tämä ei olisi näin helposti sujunut.

Sollertis Oy:n Niininen palaa perheen yritykseen huhtikuussa osa-aikaisena, ja silloin yhdeksänkuukautinen lapsi kulkee alkuun mukana.

18 henkilöä työllistävässä Car Pojat Oy:ssä yksi mies oli vuoden vanhempainvapaalla kahdeksan vuotta sitten. Ala on miesvaltainen, mutta yritys työllistää myös naisia.

– Työnantajana tuemme työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Mutta toisella puolella tulee se haaste, sillä meille jokainen työntekijä on niin hirmuisen tärkeä, Mari Virolainen sanoo.

SY: Lastenhoidon tukea muutettava

Kotihoidontuki jatkuu hallitusohjelman mukaan nykymuotoisena. Yrittäjät kuitenkin toivoo, että joustoja lisättäessä lastenhoidontukijärjestelmää muutettaisiin niin, että myös lastenhoito työskentelyjaksoilla on mahdollista järjestää.

– Työryhmässä ei valitettavasti käsitellä lainkaan perhevapaista yksittäiselle työnantajalle aiheutuvia kustannuksia ja niiden parempaa kompensointia tai kustannusten siirtämistä kokonaan verovaroin rahoitettavaksi, Harri Hellstén sanoo.

Lue laajempi juttu kuopiolaisen Sollertis Oy:n yrittäjäpariskunnasta Savon Yrittäjäsanomista, joka ilmestyy 22.2 Savon Sanomien liitelehtenä. Savon Sanomien tilaajat ja yrittäjien jäsenet pääsevät lukemaan myös verkkolehteä.

Kuva: Matias Honkamaa

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi