Vaasan Yrittäjät pyytää tarjouksia viestintäpalveluiden toteuttamisesta 

Vaasan Yrittäjät ry. hakee vuodelle 2024 viestintäkumppania suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen sisäistä ja ulkoista viestintää. Ostettava palvelu käsittää monikanavaisen, pääosin digitaalisen viestinnän, kuten sosiaalisen median ja uutiskirjeen, tapahtumien valo- ja videokuvauksen sekä tarvittavan suunnittelun, yhteydenpidon ja projektinhallinnan. Työmäärä on noin 30 h/kk.

Palveluntuottaja sopii viestinnän yleislinjoista yhdistyksen hallituksen kanssa, ja hallitus toimii tukena tarvittaessa. Myös Suomen Yrittäjien asiantuntijat, kattavat aineistot ja graafinen ohjeisto sekä Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien tuki ovat käytettävissä.

Pyydämme sisällyttämään tarjoukseen karkean suunnitelman työn osa-alueista ja ajankäytöstä vuoden aikana, kuvauksen palvelu Vaasan Yrittäjille tuomasta lisäarvosta sekä referenssejä vastaavista palvelukokonaisuuksista.

Valittavan palveluntuottajan tulee olla Vaasan Yrittäjät ry:n jäsen palvelusuhteen alkaessa.

Pyydämme lähettämään tarjouksen viimeistään 8.12.2023 osoitteeseen satu@teetutkimus.fi.

Lisätiedot: Satu Wivolin, satu@teetutkimus.fi, 0400 682 298.