Kädet ja tietokone
17.1.2022 klo 12:20
Uutinen

Vahva yrittäjyys -hanke kehitti yrittäjien talousosaamista

Helsingin Yrittäjien ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Vahva yrittäjyys -hanke päättyi vuoden 2021 lopussa. Kahden vuoden mittainen hanke tarjosi pääkaupunkiseudun pienyrittäjille välineitä oman talousosaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä tietoa hankkeen yhteistyökumppaneiden tarjoamasta avusta.

Hankkeen ydin koostui puolen vuoden mittaisista koulutuspoluista, joissa kehitettiin pienyrittäjien osaamista yrityksen talouden ja oman hyvinvoinnin johtamisessa ja kasvatettiin yrittäjien mahdollisuuksia kestävään yritystoimintaan, kasvuun ja parempaan työhyvinvointiin. Hankkeen koulutuspolkuihin osallistui yhteensä 90 mikroyrittäjää, joista enemmistö oli naisyrittäjiä (66 %).

Hankkeessa tarjottiin kaikille avoimia yleisiä talouspainotteisia tai muuten ajankohtaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin osallistui yhteensä 1771 henkilöä. Hanke oli myös mukana valtakunnallisen Early Warning -mallin kehitystyössä. Early Warning -malli saatiin päätökseen keväällä 2021 ja toiminta lanseerattiin nimellä Yrittäjän talousapu neuvontapalvelu.

Vuoden 2021 alussa hankkeen projektipäällikkö vaihtui ja hankkeessa ryhdyttiin tarjoamaan muun toiminnan lisäksi yritysneuvontaa. Perusyritysneuvonnalle oli tilausta erityisesti koronan aiheuttamassa tilanteessa. Projektipäällikkö Anne Innanen tarjosi hankkeeseen osallistuville yrittäjille luottamuksellista neuvontaa, joka painottui ensisijaisesti talouteen liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin sekä erilaisten koronatukien hakemiseen.

Kun vuoden 2021 alussa hankkeessa päätettiin yritysneuvonnan tarjoamisesta, mahdollisuudesta viestittiin koulutuspolkulaisille ja muutama yrittäjä siihen tarttuikin. Innasen mukaan neuvonnan tarve konkretisoitui kuitenkin edellisen vuoden osallistujille tehdyn soittokampanjan myötä.

– Yllättäen, vaikka takana oli vuosi koronan aiheuttamaa toimintaympäristön kriisiä, yrittäjät olivat positiivisia hankalasta tilanteesta huolimatta. Muutama yrittäjä oli pakotettu liiketoimintansa muutokseen, mutta nämä muutoskyvykkäät olivat erittäin tyytyväisiä tekemiinsä ratkaisuihin, kertoo projektipäällikkö Innanen.

Yritysneuvontaa ja yksilövalmennusta tarjottiin hankkeen osallistujayrittäjille yhteensä 80 tuntia ja ryhmämentorointia yhteensä 70 tuntia.

Vahva yrittäjyys -hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä erilaisten asiantuntijatahojen kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Pääkaupunkiseudun Yrityskummit, MIELI ry, Työterveyslaitos, Metropolia ammattikorkeakoulu, Yrittäjän Talousapu -palvelu, Helsingin Uusyrityskeskus ja Uudenmaan TE-toimisto.

Ketterän hanketoiminnan merkitys korostui yrittäjiä koettelevassa ajassa

Keväällä 2020 korona muutti merkittävästi yrittäjien toimintaympäristöä. Tämä pakotti myös Vahva yrittäjyys -hankkeen muuttamaan toimintasuunnitelmaan, muun muassa suunniteltuja lähitapaamisia ja koulutuksia muutettiin etätilaisuuksiksi.

– Koronapandemian saavuttaessa Suomen maaliskuussa 2020, reagoi yrittäjäjärjestö välittömästi uuteen tilanteeseen. Muutamassa päivässä yrittäjille luotiin useita tukipalveluita, joissa neuvottiin ja jaettiin tietoa koronan vaikutuksista yrityksiin sekä vaikutettiin valtakunnallisiin ja kunnallisiin päättäjiin yritysten tilanteen helpottamiseksi. Myös Vahva yrittäjyys -hankkeen toiminnot siirrettiin viipymättä verkkoon ja ensimmäinen koulutuspolku saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan toimintaympäristön myllerryksistä huolimatta, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Muuttunut toimintaympäristö vaikutti myös hankkeen osallistujien välisen vuorovaikutuksen määrään. Hanke pyrki viestinnässä vastaamaan tähän lisäämällä mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Hankkeelle perustettiin mm. oma Facebook-ryhmä. Syksyllä 2021 hanke aloitti Vahvat vinkit -artikkelisarjan, jossa hyödynnettiin hankkeen yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja hankehenkilöstön asiantuntijuutta. Vinkkijulkaisuissa eri asiantuntijat toivat esiin käytännön vinkkien kautta erilaisia näkökulmia liiketoiminnan ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

ESR-rahoitteisen hankkeen erityistavoitteita olivat tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen palautekyselyyn vastanneista osallistujayrittäjistä 94 % koki talousosaamisensa kehittyneen hankkeen aikana. Vastaavasti 47 % osallistujista koki hyvinvointinsa edistyneen. Palautekyselyyn vastasi 40 % hankkeen osallistujayrittäjistä.

Projektipäällikkö Anne Innasen mukaan Vahva yrittäjyys -hankkeessa onnistuttiin erityisesti proaktiivisessa toiminnassa.

– Hankkeen tavoitteet olivat sattumalta hyvää ennakointia koronatilanteeseen, mikä entisestään aiheutti taloushaasteita yrittäjille. Hankkeen vaikuttavuutta on haasteellista vielä arvioida, mutta esimerkiksi yhteistyötahojen esiin tuominen yrittäjille on arvokasta tietoa oikeanlaisen avun löytymiseen. Onnistumisena voisin pitää erään yrittäjän toteamana että, jos ja kun liiketoiminta ja talousasiat ovat kunnossa, niin hyvinvointihan lisääntyy automaattisesti, Innanen kiteyttää.

Vahva yrittäjyys hanke 2019-2021
HY_Vahva_yrittajyys_logorimpsu-B_varillinen_vedos2 (1)