Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Jenni Pöllänen
28.3.2023 klo 11:09
Uutinen

Vahvan osaamisen takaaminen on pirkanmaalaisten yritysten kilpailukyvyn edellytys

Pirkanmaan edunvalvontaryhmä on julkaissut paikallisia yrityksiä tukevat hallitusohjelmatavoitteet, joissa vahvan osaamisen takaaminen on merkittävässä roolissa. Pirkanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Jenni Pöllänen peräänkuuluttaa uudelleenkouluttautumisen mahdollistamista ja merkittävää työperäiseen maahanmuuttoon panostamista vastauksena työvoimatarpeen täyttämiseen.  

Paikallisten pk-yritysten tarpeet huomioitava koulutustarjonnassa 

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen on Suomen kasvun elinehto. Koulutusjärjestelmän kehittämiseen tarvitaan valtiotason toimia, mutta samalla tulisi huomioida paikalliset tarpeet.  – Paikallisten yritysten työvoimatarpeeseen tulisi kyetä vastaamaan nopeasti ja ketterästi. Näin työvoiman saatavuus tulisi varmistettua. Osaavan työvoiman saatavuus ei saisi olla kasvun este. Yritykset eivät kykene muuttuvassa toimintaympäristössä odottamaan tarvitsemaansa työvoimaa pitkiä aikoja, eivätkä työntekijät ole monesti valmiita lähtemään kauas kouluttautumaan, Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Jenni Pöllänen sanoo.  

Jatkuvan oppimisen malli osaavan työvoiman saatavuuden tueksi 

Pk-yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä tulisi vahvistaa erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille suunnatuissa joustavissa ja nopeissa koulutuksissa. Ammatilliseen koulutukseen kaivattaisiin lisää ketteryyttä, jotta työvoiman saatavuus voitaisiin turvata paikallisten yritysten tarpeet huomioon ottaen. Lisäksi yritysten tulisi saada oppisopimuskoulutukseen ja työssäoppimiseen riittävä tuki oppilaitoksilta. – Meillä olisi tärkeää olla joustavia malleja pk-yritysten tarpeisiin, joiden avulla voisi suorittaa tutkinnon osia tai muita pienempiä kokonaisuuksia työn tai yrittäjyyden ohessa. Sen avulla yrityksessä jo työskentelevä tai maahan muuttava työntekijä voisivat kasvattaa osaamistaan kohdennetusti. Myös työttömällä työnhakijalla olisi mahdollisuus päivittää osaamistaan sellaisilla opinnoilla, tarvittaessa yksittäisillä kursseilla, mitä yrityksissä kaivataan, Pöllänen sanoo.  

Kotouttamisen edistämisellä lisää osaajia 

Ulkomaisen työvoiman houkutteleminen Suomeen ja Pirkanmaalle vaatii myös, että peruspalvelut ja hallinnolliset digitaaliset viranomaispalvelut ovat saatavilla englanniksi. Lisäksi työllistämisen nopeuttaminen ja muut kotouttamista edistävät toimet ovat tässä merkittävässä roolissa. – Maahanmuuttajan näkökulmasta on tärkeä mahdollistaa koko perheen muuttaminen. Tämä tarkoittaa mm. englanninkielistä koulupolkua varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen tai korkeakouluun. Meidän tulisi vahvistaa toimia, joilla Suomeen tulevat opiskelijat ja työntekijät kotoutuisivat hyvin ja haluaisivat asua ja työllistyä maassa myös opintojen jälkeen, Pöllänen sanoo. 

Vähemmän byrokratiaa – paikallisen sopimisen esteitä poistettava 

Ratkaisuja työvoiman saatavuuden ja työllisyyden edistämiseksi on sekä Pirkanmaan edunvalvontaryhmän että Suomen Yrittäjien hallitusohjelmatavoitteissa haettu byrokratian karsimisesta ja paikallisen sopimisen edistämisestä. – Työmarkkinamme ovat jäykät ja tarvitsemme rohkeutta luopua vanhoista työmarkkinarakenteista, jotka nostavat työllistämisen kynnystä, Pöllänen sanoo. 

Vuosittain toteutettava työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri osoittaa, että pienissä yrityksissä tasapuolinen kohtelu, luottamuksellisuus ja avoimuus toteutuvat parhaiten. Lainsäädännössä olevat sopimisen kiellot ovat sopimisen esteenä erityisesti järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella tai jotka toimivat aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta. – Tällaisia työnantajia on yli 80 prosenttia työnantajayrityksistä ja määrä on kasvussa. Onkin ristiriitaista, että juuri näiden työpaikkojen sopimismahdollisuutta rajoitetaan, joissa edellytykset paikalliselle sopimisille olisivat otollisimmat, Pöllänen toteaa.  

Suomessa on tärkeää tehdä yritysten tulevaisuuden menestymiseen vaikuttavia päätöksiä.  Pk-yrityksen näkökulmasta ylimääräinen byrokratia voi olla kasvun ja esimerkiksi työllistämisen este. – Työmarkkinamme ovat jäykät ja tarvitsemme rohkeutta luopua vanhoista työmarkkinarakenteista, jotka nostavat työllistämisen kynnystä. Tällä luotaisiin edellytykset yritysten menestykselle ja sitä kautta koko Suomen kasvulle, Pöllänen päättää. 

Lue lisää Pirkanmaan edunvalvontaryhmästä!

Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteet on julkaistu ja tärkeimmät tavoitteet voi tiivistää kolmeen: sujuva ja turvallinen liikkuminen, vahvan osaamisen takaaminen sekä innovaatioiden vauhdittaminen. 
Lue lisää edunvalvontaryhmän hallitusohjelmatavoitteista!