22.5.2018 klo 11:55
Uutinen

Vain harvalla yksinyrittäjistä työterveyshuolto – Helsingin Yrittäjät kilpailutti työterveyshuoltopalvelut jäsenilleen

Helsingin Yrittäjät on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kilpailuttanut työterveyshuollon jäseniään eli helsinkiläisiä yrittäjiä varten. Kumppaneiksi valikoituivat Terveystalo ja Täsmä Työterveys. Kilpailutuksen tavoitteena on helpottaa erityisesti yksinyrittäjien ja pk-yritysten työterveyshuoltopalveluiden hankintaa ja varmistaa, että palveluilla on asianmukainen hinta-laatu -suhde.

Helsingin Yrittäjät toteutti joulukuussa 2017 yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa osana TyhyverkostoX-hanketta työterveyshuoltokyselyn helsinkiläisille yrityksille. Kyselyyn vastasi lähes 200 jäsenyrittäjää, joista noin puolet oli yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Kyselystä selvisi, että yksinyrittäjistä vain noin neljäsosalla oli hankittuna työterveyshuollon palvelut. Työnantajayrittäjistä noin kahdella kolmannesta oli myös itselleen järjestetty työterveyshuolto. Osalla ei ollut lain mukaista työterveyshuoltoa työntekijöilleen.

Työterveyshuoltokyselyssä tiedusteltiin yritysten kiinnostusta Helsingin Yrittäjien yhteiskilpailutukseen. Sekä työnantajayrittäjistä että yksinyrittäjistä 70 prosenttia ilmaisi kiinnostuksensa. Neljännes ei osannut sanoa ja vain alle 5 prosenttia vastanneista ei ollut kiinnostunut yhteishankinnasta.

– Yrityksen menestymiselle on olennaista, että niin yrittäjä kuin työntekijätkin ovat osaavia ja työkykyisiä. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevin toimin voidaan pitää huolta yrittäjän ja työntekijöiden toimintakyvyn säilymisestä ja parantaa heidän jaksamistaan sekä hyvinvointia, painottaa Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala.

Työnantajilla on velvollisuus järjestää ennalta ehkäisevät, työkykyä tukevat työterveyshuoltopalvelut kaikille työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Sitä täydentävien muiden työterveyshuollon palvelujen, esimerkiksi sairaanhoidon, järjestäminen on vapaaehtoista. Yrittäjälle itselleen työterveyshuolto on vapaaehtoinen, mutta suositeltava.

– Yksinyrittäjä voi tehdä yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen. Työnantajayrittäjä puolestaan voi liittyä yrityksen työterveyshuoltosopimukseen, joka sisältää työntekijöiden työterveyshuollon, tai hankkia työterveyshuollon yrittäjän työterveyshuoltosopimuksen kautta, kertoo kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitokselta.

Valmiiksi kilpailutettu työterveyshuolto jäsenyrityksille

Mikroyritykset eivät ole olleet työterveyspalveluiden tarjoajien kohderyhmänä, vaan kiinnostus on kohdentunut suurempiin työnantajayrityksiin. Helsingin Yrittäjät on nyt yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kilpailuttanut työterveyshuollon jäseniään varten. Tavoitteena on helpottaa jäsenyritysten työterveyshuoltopalveluiden hankintaa sekä varmistaa, että palveluilla on asianmukainen hinta-laatu -suhde ja että palvelut vastaavat pienten yritysten tarpeita.

Kilpailutuksen tuloksena Helsingin Yrittäjät on valinnut kaksi palveluntarjoajaa, Terveystalo Oyj:n ja Täsmä Työterveys Oy:n, joiden kanssa on solmittu puitesopimus työterveyshuoltopalveluista jäsenyrityksille. Jäsenyrittäjät voivat halutessaan liittyä puitesopimukseen sekä solmia itselleen ja työntekijöilleen haluamansa laajuisen työterveyshuoltosopimuksen. Helsingin Yrittäjien verkkosivuille on avattu uusi Työterveyshuolto-sivusto (www.helsinginyrittajat.fi/tyoterveyshuolto), josta löytyy tietoa työterveyshuollosta.

Helsingin Yrittäjät seuraa yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa puitesopimukseen liittymistä ja alkuvaiheen kokemuksia. Seurantakysely toteutetaan yrittäjille alkusyksystä.

Lisätietoja:

Tiina Oksala
toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104
tiina.oksala @ yrittajat.fi

Helena Palmgren
kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos
p. 040 746 9439
helena.palmgren @ ttl.fi

Kuva: AdobeStock