20.4.2022 klo 10:00
Uutinen

Vanhempainvapaauudistus tulee – Lapsen syntymä syksyllä tarkoittaa uusia sääntöjä, joihin yrittäjien on hyvä varautua

Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Uudistus tulee voimaan 1.8., jonka jälkeen alkavia päivärahoja aletaan maksaa uudistetun lain perusteella.

Vanhempainvapaapäivien määrä kasvaa ja vapaiden käytön joustavuus lisääntyy. Vanhempainvapaauudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa sekä huomioimaan nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot. Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Uudistus tulee voimaan 1.8., jonka jälkeen alkavia päivärahoja aletaan maksaa uudistetun lain perusteella.

– On ehkä hyvä huomioida, että ensimmäiset perheet, joita uudistus koskee, odottavat vauvoja jo, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Uudistus antaa ensimmäistä kertaa yhtä suuren vanhempainvapaakiintiön molemmille vanhemmille. Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti ja niistä voi luovuttaa osan toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle tai toisen vanhemman puolisolle.

– Työnantajalle voi tulla yllätyksenä esimerkiksi toisen vanhemman puolison mahdollisuus vapaisiin. Toki vapaista täytyy ilmoittaa työnantajalle pääsääntöisesti kaksi kuukautta etukäteen, Hellstén sanoo.

Laaja perhekäsitys

Perhevapaauudistuksen myötä kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainrahapäivän kiintiön. Tästä enintään 63 vanhempainrahapäivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle.

Loppuraskautta suojaa 40 päivärahapäivän mittainen raskausrahakausi.

Päivärahapäiviä on viikossa kuusi, joten kaikkineen vanhempainpäivärahapäiviä on yli 14 kuukautta. Yhden vanhemman perheissä vanhempi saa molemmat vanhempainrahakiintiöt. Kaksoset, kolmoset ja muut monikot ovat tähän malliin poikkeus: vanhempainrahakiintiö pidentyy heidän perheissään toista lasta ja jokaista sitä seuraavaa lasta kohden 84 päivärahapäivällä.

Merkittävä muutos yrittäjille

Vanhempainrahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Päivärahapäivät voi käyttää useassa osassa. Ainoastaan raskausrahakausi on yhdenjaksoinen ja tulee aloittaa 14-30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa.

– Tämä on yrittäjille merkittävä muutos, sillä he voivat jaksottaa päivärahapäiviään joustavammin, Hellstén toteaa.

Vanhempainvapaalla voi olla myös osittaisesti. Tällöin kiintiöstä käytetään puolikkaita päiviä. Myös vanhempainrahan määrä on puolet täysimääräisestä.

Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi.

Työsopimuslaissa vapaiden kesto ja ajankohta muuttuvat vastaavalla tavalla, tosin työsuhteessa olevat vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaansa enintään neljässä jaksossa. Vapaiden pitäminen aiempaa lyhyemmissä jaksoissa voi aiheuttaa työantajalle haasteita sijais- ja työjärjestelyjen osalta.

Tällä hetkellä perhevapaat koostuvat raskaana olevalle naiselle myönnettävästä äitiysrahasta, joka on 105 arkipäivää eli noin 4,2 kuukautta, isän isyysrahasta, joka on 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa ja vanhempainrahasta toiselle vanhemmista tai vanhempien kesken jaettavaksi, mikä on 158 arkipäivää eli noin 6,3 kuukautta.

Kritiikkiä kustannuksista

Suomen Yrittäjät on todennut uudistuksesta, että se on niin hyvä kuin se EU-direktiivien ja hallitusohjelman vaatimusten pohjalta on mahdollista rakentaa.

Kritiikkiä uudistus saa siitä, että yksittäisten työnantajien kustannukset nousevat ja se vaikuttaa työllisyyteen heikentävästi.

Perhe-etuusjärjestelmän muutosten on arvioitu lisäävän julkisen talouden menoja vuositasolla 80 miljoonalla eurolla. Tämä tarkoittaa käytännössä noin 0,05 prosenttiyksikön korotuspainetta työnantajien sairasvakuutusmaksuun. Summa voi olla suurempikin, mikäli uudistus lisää perhevapaiden käyttöä arvioitua enemmän.

Yrittäjät on jo pitkään vaatinut oikeudenmukaisuutta vanhemmuuden kustannusten kattamiseen. Järjestön laskelman mukaan yksi lapsi kustantaa äidin työnantajalle keskimäärin noin 7 600 euroa.

– Laki ei huomioi lainkaan perhevapaista yksittäiselle työnantajalle aiheutuvia kustannuksia ja niiden parempaa kompensointia tai kustannusten siirtämistä kokonaan verovaroin rahoitettavaksi, Hellstén toteaa.

20. toukokuuta Suomen Yrittäjät järjestää koulutuksen, jossa keskitytään siihen, mitä työnantajayrittäjän on hyvä tietää uudistuksen sisällöistä ja vaikutuksista. Koulutukseen voi ilmoittautua tästä.