6.11.2017 klo 15:00
Uutinen

Vastaa yrittäjäkyselyyn julkisista hankinnoista

Helsingin Yrittäjät toteuttaa yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Yrittäjien kanssa yrittäjille suunnatun kyselyn, jossa kartoitetaan yritysten kokemuksia julkisista hankinnoista pääkaupunkiseudulla. Tuloksia hyödynnämme vaikuttaessamme alueen julkisia hankintoja tekeviin yksiköihin sekä koulutustarjontamme kehittämiseen.

Vastaa ajankohtaiseen hankintakyselyyn 15.11.2017 mennessä alla olevasta linkistä. Vastaaminen vie aikaa vain 5 – 10 minuuttia. Vastaukset auttavat kartoittamaan Helsingin yrittäjien ja yritysten kokemuksia alueen julkisista hankinnoista ja hankintalain muutoksesta. Uuden hankintalain yksi merkittävimmistä muutosajureista oli pienten ja keskisuurten yritysten vaikeus päästä tarjoamaan kilpailutuksiin julkisista hankinnoista. Tulosten pohjalta voimme viedä oikeanlaista sanomaa alueen julkisia hankintoja tekeviin yksiköihin.

Vastaukset tallentuvat nimettöminä, eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Kyselyn tuloksista tiedotetaan Helsingin Yrittäjien tammikuun uutiskirjeessä ja kotisivuilla.

>> Vastaa kyselyyn tästä

Yrittäjäjärjestö tarjoaa jäsenilleen lakisääteistä hankintaneuvontaa

Suomen Yrittäjät on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistänyt keväällä 2017 yleisen hankintaneuvonnan ympäri Suomen. Sen tarkoituksena on

  • saada hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että pk-yritykset voivat jättää tarjouksia.
  • saada pk-yritykset aktivoitua jättämään tarjouksia julkisiin hankintoihin.
  • kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua.

Lisätietoa Helsingin Yrittäjien lakisääteisestä hankintaneuvonnasta:

Pentti Komssi
Pääkaupunkiseudun hankintaneuvoja
p. 044 343 2045
pentti.komssi @ yrittajat.fi