9.2.2021 klo 21:20
Uutinen

”Voiko mikroyrittäjä päästä toimittajaksi julkisiin hankintoihin?” – Lue hankinta-asiamiehen vinkit

Vinkkipalstallamme pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies Pentti Komssi vastaa yrittäjien yleisimpiin kysymyksiin julkisista hankinnoista. Mikroyrittäjäkin voi päästä toimittajaksi julkisiin hankintoihin, esimerkiksi tarttumalla tarjouspyyntöihin ryhmittymänä.

Voiko mikroyrittäjä päästä toimittajaksi julkisiin hankintoihin? Tämä kysymys esitetään usein allekirjoittaneelle, kun yrittäjät pohtivat liiketoimintamahdollisuuksia ja asiakassegmenttejään. Isoissakin hankinnoissa on mahdollisuus, vaikka kokonaisprojektia ei voitaisikaan tarjota. Hankintalain mukaan EU-hankinnat on jaettava osiin, eli osatarjouksiin on annettava mahdollisuus, ellei ole hyvin perusteltua syytä olla tekemättä niin. Isoissa urakoissa ja hankkeissa käytetään usein tietyissä osa-alueissa niihin erikoistuneita yrityksiä.

Mikäli tarjouspyynnössä ei ole osatarjouksen mahdollisuutta, yrittäjä voi tarjota palveluitaan kilpailutuksen jälkeen kokonaistoimittajalle alihankintana. EU-hankintojen toimittajavalinta ilmoitetaan aina Hilmassa jälki-ilmoituksena.Isoissa ja vaativissa hankinnoissa esitetään usein tiukat kelpoisuusehdot, millä halutaan varmistaa, että tarjoajalla on tarvittavat resurssit ja osaaminen hankinnan toteuttamiseksi.

Mikäli omat voimavarat eivät riitä ylittämään kelpoisuusehtoja, tarjouspyyntöihin voi tarjota ryhmittymänä. Ryhmittymänä tarjottaessa lasketaan yhteen sen jäsenten voimavarat, kuten liikevaihto, referenssit ja ammatillinen osaaminen. Ryhmittymänä tarjoaminen on teknisesti helppoa, hieman vaativampi työ on kerätä ympärilleen oikeanlainen verkosto, minkä kanssa tarjouspyyntöihin voisi tarjota.

Pienhankintojen tarjouspyynnöissä ei yleensä esitetä muita kuin ammatilliseen osaamiseen ja tilaajavastuulakiin liittyviä kelpoisuusehtoja. Pienhankintoja tehdään määrällisesti eniten, mutta koska hankintalaki ei sitä edellytä, niitä julkaistaan avoimesti harvoin. Ne kilpailutetaan yleensä tiedossa olevilta yrityksiltä. Yrittäjän onkin tärkeää huolehtia sopivin markkinointiviestinnän keinoin, että julkisen organisaation potentiaaliset yksiköt ovat hyvin tietoisia yrityksestä sekä palveluista ja tuotteista.

Pääkaupunkiseudun ja Suomen muut isot kaupungit ovat strategioissaan sitoutuneet tekemään hiilineutraalimpia, ekologisesti vastuullisia ja innovatiivisia hankintoja. Kaupungit järjestävät tästä näkökulmasta usein innovaatiokilpailuja ja pilotteja, missä mikro- ja pienyrittäjillä on erinomaiset mahdollisuudet osallistua, esitellä ja testata innovatiivisten palveluidensa sopivuutta ja päästä toimittajaksi. Näistä ilmoitetaan Hilmassa tai kaupunkien tiedotuskanavilla.

Kaikissa hankinnoissa verkostoituminen sekä toisten yritysten että potentiaalisten asiakkaiden kanssa on yksi tärkeimpiä tekijöitä menestymiseen.

Lue aikaisempi Hankinta-asiamies vastaa -palsta:

> Hankinta-asiamies neuvoo: Yrittäjä, näin pääset tarjoamaan Helsingin kaupungin pienhankintoihin


Heräsikö sinulle kysymyksiä aiheesta? Ota yhteyttä:

Pentti Komssi
hankinta-asiamies, pääkaupunkiseutu
pentti.komssi(at)yrittajat.fi
p. 044 343 2045

Teksti: Pentti Komssi
Kuva: Jaana Tihtonen