Puheenjohtajan nuija
28.9.2022 klo 10:10
Uutinen

Vuosikokouksen kannanotto

Tavoitteena maakunnalliset verkostomaiset elinkeinopalvelut

Yrityksille suunnattuja elinkeinopalveluja tuottavat tällä hetkellä Etelä-Savossa useat eri toimijat. Palveluvalikoima poikkeaa kunnittain suuresti: Palveluita tuottavat valtio valtakunnallisesti ja alueellisesti, kunnat paikallisesti ja usein seudullisesti omana tuotantonaan tai yhtiömuodossa. Kokonaisuus on usein yrittäjän näkökulmasta jäsentymätön ja pirstaleinen. Yrittäjät eivät löydä palveluita, niiden etsimiseen kuluu aikaa ja tarpeelliset palvelut jäävät käyttämättä. Kuntabarometrissa (Kuntabarometri 2022) eteläsavolaisten yritysten vastausten perusteella yrityksien kokemus yrityspalveluiden tavoitettavuudesta on koko Suomen tason alapuolella, ja kuntien yrityspalvelut ovat heikommalla tasolla kuin muualla maassa. Yritysten kokemus Kuntabarometrin mukaan on myös se, että kuntien tulisi keskittyä kunnilta pois siirtyvän Soten jälkeen yleiseen elinvoimasta huolehtimiseen.

Etelä-Savossa on yritysten kasvuinto Pk-yritysbarometrin (Pk-yritysbarometri 2/2022) mukaan heikko. Omistajanvaihdoksiin on löydettävä uutta pontta. On löydettävä yrityksille tueksi kasvun mahdollisuuksia, Tehokkailla yrityspalveluilla on kasvua mahdollista tunnistaa paremmin ja tukea yritystä oikea-aikaisten neuvontapalveluiden kautta eteenpäin.

On turvattava yritysten elinkaaren mukaiset ja oikea-aikaiset palvelut ja niiden helppo saavutettavuus. Palvelun on toimittava nopeasti ja luotettavasti huolimatta siitä onko kunnalla tai kaupungilla olemassa kehitysyhtiötä tai elinkeinopalveluista vastaavia henkilöitä.

Etelä-Savon Yrittäjillä on huoli siitä, että kuntien elinvoima hiipuu tulevaisuudessa kuntien talouden heiketessä. Isommilla yhteisillä hartioilla – maakunnallisen elinkeinopalveluverkoston toiminnalla, olisi paremmat mahdollisuudet laadukkaisiin ja ajantasaisiin palveluihin kaikille yrityksille riippumatta sijaintikunnasta.

Keskiössä on myös, että kunnalliset tai seudulliset yhden luukun palvelut keskustelevat keskenään. Näin yritysten erityistarpeet ja kehittäjätahojen erityisosaaminen saadaan kohtaamaan yli hallinto- ja aluerajojen.
Kuntien, joissa asenne on yrittäjäystävällisempi, on paremmat mahdollisuudet saada enemmän sijoittuvia ja kasvuintoisia yrityksiä ja edelleen asukkaita ja yhteisö- sekä kiinteistöverotuloja. Yrittäjäystävällisyyteen kuuluu ajantasaiset ja organisoidut yrityspalvelut. Kuntien on panostettava laadukkaisiin palveluihin. Tämä ei ole mahdollista ilman verkostoimaista toimintatapaa, jossa palvelut löytyvät yhteistyössä toteutettavana myös kunnan ulkopuolelta. Yrittäjät eivät näe kunta- tai maakuntarajoja toiminnassaan.

Resurssien keskittämisellä ja elinvoimatyötä tekevien henkilöiden osaamisen kartoittamisella, saavutamme laadukkaiden elinkeinopalveluiden lisäksi yhtenäisemmän maakunnan.

Etelä-Savon Yrittäjät